Khoa điện tổ chức sinh hoạt và cố vấn học tập cho các lớp ĐH chính quy K8

Ngày 1/12/2016 khoa điện đã tổ chức buổi sinh hoạt cho toàn thể sinh viên các lớp ĐH chính quy K8 ngành kỹ thuật điện - điện tử, Điều khiển và tự động hóa, và Kỹ thuật điện của đơn vị. Mục đích của buổi sinh hoạt nhằm triển khai đến sinh viên kế hoạch thi kết thúc học kỳ 7; triển khai kế hoạch đăng ký và học tập học kỳ phụ cũng như học kỳ 8 (học kỳ cuối, gồm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp); cố vấn, trao đổi giải đáp thắc mắc trong học tập của sinh viên toàn khóa. Những nội dung cơ bản của buổi sinh hoạt và cố vấn học tập này theo file đính kèm.

Xem thêm

Đào tạo

Dựa trên phương châm học đi đôi với hành, đào tạo gắn liền với thực tế sản xuất, trong những năm qua khoa đã tiến hành xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng bám sát thực tế sản xuất, tăng cường kỹ năng thực hành, học đi đôi với làm thông qua việc không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật khoa học và công nghệ hướng tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu nguồn nhân lực trong nước và quốc tế.

Xem thêm