Các ngành đào tạo

TTNgành đào tạoMã ngànhThời gian đào tạoChuẩn đầu ra
1Thạc sĩ Kỹ thuật điện605202021,5 năm

tải về tại đây

2Đại học Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử525103014 nămtải về tại đây
3Đại học Công nghệ điều khiển và tự động hóa525103034 nămtải về tại đây
4Đại học Công nghệ kỹ thuật nhiệt525102064 nămtải về tại đây
5Cao đẳng Công nghệ điều khiển và tự động hóa2 năm
6Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật nhiệt2 năm

Ghi chú: Ngoài ra, khoa còn được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo hệ đại học liên thông: Cao đẳng - Đại học, Cao đẳng nghề - Đại học (1,5 năm) và Trung cấp chuyên nghiệp - Đại học (2,5 năm). Hệ Đại học liên thông chỉ đào tạo 02 ngành là Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật nhiệt.