Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

Ngày 5 tháng 1 năm 2019, tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”
Đại biểu tham dự hội thảo

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên gia giáo dục, giảng viên một số trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Anh, New Zealand, Ethiopia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào… Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế tại Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng các đơn vị tài trợ.

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, PGS.TS. Vũ Minh Tân - Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ tham dự Hội thảo.

Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm thảo luận và đề xuất các giải pháp về tự chủ hoạt động Khoa học Công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội thảo đã nhận được 110 bài báo của 122 nhà khoa học trong và ngoài nước; trong đó có 63 bài đã được biên tập và đăng trong Kỷ yếu. Sau phần khai mạc và báo cáo toàn thể, Ban tổ chức đã chia thành 2 tiểu ban để thảo luận sâu hơn vào các vấn đề chính.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

Một số hình ảnh Đại biểu trình bày tại Hội thảo

Ở tiểu ban thứ nhất, các vấn đề chính được trao đổi bao gồm: Tự chủ đại học và Cách mạng công nghiệp 4.0 - những yêu cầu đặt ra đối với quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ của trường đại học; Sự kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; Quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ của trường đại học đáp ứng yêu cầu của tự chủ đại học và Cách mạng công nghiệp 4.0; Mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trường đại học theo hướng tự chủ - cơ hội và thách thức; Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học công nghệ; Nhu cầu và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng ngành nghề của nền kinh tế thời đại công nghiệp 4.0.

Ở tiểu ban thứ hai, các nhà khoa học, chuyên gia đã trao đổi, thảo luận sâu về các vấn đề: Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học hiện nay; Các kết quả nghiên cứu mới về Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Khoa học Giáo dục… trong bối cảnh tự chủ đại học và Cách mạng công nghiệp 4.0; Một số mô hình, kết quả ứng dụng và chuyển giao công nghệ: các ứng dụng công nghệ số trong nền quản trị đại học thông minh, hệ sinh thái khởi nghiệp thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh v.v…

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12 giờ cùng ngày./.