Phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp

- ĐH Khóa 4 tải về tại đây

- VNH1-K4tải về tại đây

- QTKDDL2-K4tải về tại đâyQTKDDL1-K4.