Khoa Du lịch

Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Du lịch - Sư phạm

Khoa Du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiền thân là khoa Sư phạm kỹ thuật, được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 2000 theo quyết định số 377 QĐ/TC-HC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, nay là trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kể từ đây, khoa trở thành một trong những đơn vị đào tạo quan trọng, song hành đi lên cùng những đổi thay của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Từ năm 2000 - 2008, Khoa mang tên Sư phạm kỹ thuật, đào tạo ba chuyên ngành hệ Cao đẳng, bao gồm: Sư phạm Tin; Sư phạm Điện - Điện tử; Sư phạm Cơ khí.

Năm 2008, khi nhu cầu giáo viên trở nên ổn định, nhận thức được sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa đã mạnh dạn chuyển hướng sang đào tạo cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho lĩnh vực du lịch, khách sạn. Cũng từ đây khoa Sư phạm kỹ thuật được đổi tên thành khoa Sư phạm - Du lịch.

Trước sự thay đổi của thực tiễn, ngày 1 tháng 7 năm 2014 Khoa được Hiệu trưởng Nhà trường đồng ý ký Quyết định số 1169/QĐ-ĐHCN đổi tên Khoa thành khoa Du lịch - Sư phạm.

Theo Quyết định số 1622/QĐ-ĐHCN ngày 25 tháng 12 năm 2015, Khoa được đổi tên thành Khoa Du lịch.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, khoa Du lịch đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với những bước phát triển nhanh chóng và thay đổi đáng kể. Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp có tỷ lệ việc làm đúng ngành đào tạo đạt trên 80%.

Hiện nay, khoa Du lịch đào tạo chính qui 2 cấp trình độ (Cao đẳng và Đại học) với 3 chuyên ngành (Hướng dẫn du lịch; Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn; Quản trị văn phòng).