Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Khoa Du lịch - Sư phạm

Khoa Du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã có truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển. Tiền thân của khoa là khoa Sư phạm kỹ thuật.

Các giảng viên đều có bề dày kinh nghiệm đào tạo, rất vững vàng về chuyên môn, có tâm huyết với nghề và tinh thần trách nhiệm cao.

Khoa Du lịch thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học, tích cực nghiên cứu hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo. Giảng viên luôn áp dụng phương pháp đào tạo gắn lý luận với thực tế cuộc sống. Các em sinh viên thường xuyên được đi tham quan thực tế các cơ sở kinh doanh du lịch, các danh lam thắng cảnh trong nước, đặc biệt ở Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Cùng với Nhà trường, Khoa Du lịch đang và sẽ góp phần xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học có đẳng cấp khu vực, triệt để áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008. Thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong đào tạo, nói không với đào tạo không đạt chuẩn và đào tạo không gắn với yêu cầu của xã hội”.