Mẫu trình bày Khóa luận tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp năm 2019

Xem thêm

Giáo trình đã xuất bản của Khoa Du lịch

Một số hình ảnh các giáo trình đã xuất bản của Khoa Du lịch:

Xem thêm

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO ngành Hướng dẫn du lịch và Quản trị kinh doanh du lịch

Với mong muốn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các Nhà quản lý, người sử dụng lao động, giảng viên và các chuyên gia. Sáng ngày 12/8/2017, tại phòng họp tầng 4 - Nhà A1, Khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra cấp độ 3 theo đề cương CDIO cho 2 ngành Hướng dẫn du lịch và Quản trị kinh doanh du lịch.

Xem thêm

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Khoa đã xây dựng được nhiều chương trình đào tạo, viết giáo trình, chương trình môn học, đề thi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi. Ngoài ra Giáo viên trong Khoa còn viết nhiều bài báo trong các hội thảo khoa học quốc gia, tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án tốt nghiệp của các học viên cao học, nghiên cứu sinh ở các trường Đại học trong cả nước.

Xem thêm