Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện

I. Các bước thực hiện khi bạn đọc đến thư viện

Bước 1: Xuất trình thẻ tại quầy tiếp đón

Bước 2: Tra cứu, định vị và xác định tình trạng tài liệu trong kho

Bước 3: Vào kho lấy tài liệu

Bước 4: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu (nếu có)

Bước 5: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức

Bước 6: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu

II. Hướng dẫn bạn đọc tra cứu tài liệu

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có: - Nhan đề - Tác giả - Từ khóa - Phân loại - Năm xuất bản - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

III. Thời gian mở cửa phục vụ

Khu A:

1. Phòng phát hành giáo trình ( Tầng 1)

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6

2. Phòng đọc ( Đ1A) tầng 1

Phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật( Thứ 7 và CN không phục vụ tối)

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Tối: 16h30 -21h

3. Phòng mượn về nhà (Tầng 1)

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

4. Phòng đọc Đ2A ( tầng 2)

Phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật ( Thứ 7 và CN không phục vụ tối)

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Tối: 16h30 – 21h

5. Phòng Đ3A ( tầng 3)

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Khu B:

1. Phòng đọc ( Đ1B) tầng 1

Phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật (Thứ 7 và CN không phục vụ tối)

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Tối: 16h30 – 21h

2. Phòng đọc ( Đ2B) tầng 2

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Khu C:

1. Phòng đọc (Đ1C) tầng 3

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

2. Phòng đọc ( Đ2C) tầng 3

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30– 12h

Chiều: 13h – 16h30