Thông báo lịch hoạt động trở lại của hệ thống máy tính phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện cơ sở Hà Nam

Sau một thời gian tạm ngừng phục vụ hệ thống máy tính thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện cơ sở Hà Nam để thực hiện bố trí sắp xếp lại, nay Trung tâm thông báo lịch phục vụ trở lại tới bạn đọc như sau:

Thời gian: Thứ 2 ngày 26.04.2018

Địa điểm: Tầng 3 Nhà C18

Trung tâm Thông tin - Thư viện