Giới thiệu

Trung tâm là đơn vị hạt nhân của Dự án JICA - HaUI giai đoạn 2 (2010 - 2012) và 3 (2013 - 2016) với mục tiêu đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên theo sát với nhu cầu khu vực sản xuất của Việt Nam. Đây là chương trình hợp tác kỹ thuật giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Nhật Bản. Học viên của Trung tâm Việt - Nhật được đào tạo trở thành kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức và kỹ năng thực hành trên các thiết bị tiên tiến theo công nghệ đào tạo của Nhật Bản, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam... Xem tiếp