Kế hoạch tổ chức “Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2022"

Với mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn cho đoàn viên, thanh niên. Tăng cường mối quan hệ và phối hợp hoạt động giữa Đoàn trường và các địa phương; nâng cao nhận thức và khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của đất nước, Đảng, Đoàn, Thủ đô và Nhà trường; là hoạt động thiết thực, cụ thể của Đoàn, Hội các cấp chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Công nghiệp Hà Nội lần thứ X, tiến tới Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức “Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện 2022"

1. Thời gian: Từ 22/6 đến 31/8/2022

2. Địa bàn:
- Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
- Quận Bắc Từ Liêm
- Các đơn vị liên kết, kết nghĩa

3. Các nội dung hoạt động trọng tâm:
+ Công trình, phần việc thanh niên.
+ Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội.
+ Hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi; Tiếp sức mùa thi.
+ Các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

4. Tổ chức thực hiện
4.1. Đoàn Thanh niên
- Lập kế hoạch tổng thể, báo cáo Thành Đoàn và Lãnh đạo nhà trường.
- Chủ trì tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch mùa hè TNTN 2022.
- Liên hệ, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài trường để triển khai thực hiện chương trình.
4.2. Các đơn vị chức năng
- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức chiến dịch mùa hè TNTN (đối với mỗi nội dung hoạt động sẽ có trao đổi cụ thể).
4.3 Các đơn vị Đoàn trực thuộc
- Báo cáo Lãnh đạo đơn vị, xin ý kiến chỉ đạo.
- Triển khai, thông báo sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về chiến dịch.
- Rà soát, kiện toàn các đội Thanh niên tình nguyện tại Liên chi đoàn. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ do Đoàn trường phân công trong chiến dịch.

Chi tiết đính kèm tại file

  • Thứ Tư, 14:16 22/06/2022