Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng: TS.Kiều Xuân Thực

Hiệu trưởng: TS.Kiều Xuân Thực

Hiệu trưởng - TS.Kiều Xuân Thực

a) Là người đại diện theo pháp luật của Nhà trường. Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Chủ các tài khoản của Nhà trường tại kho bạc, các ngân hàng thương mại.

c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quy hoạch, chiến lược và đầu tư phát triển Nhà trường; quản lý tài chính, tài sản;

- Công tác cán bộ; tổ chức bộ máy, nhân sự; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; pháp chế; đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động;

- Chuyển đổi số;

- Hợp tác quốc tế;

- Thông tin báo chí và truyền thông;

- Công tác thanh tra, kiểm tra;

- Công tác quốc phòng, quân sự, tự vệ trong Nhà trường.

d) Chủ tịch các hội đồng theo quy định của Pháp luật.

e) Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

f) Đơn vị phụ trách:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Thanh tra giáo dục; Khoa Điện, Khoa Điện tử; Trường Ngoại ngữ - Du lịch; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hợp tác quốc tế.

g) Sinh hoạt chuyên môn (giảng dạy, nghiên cứu khoa học) tại Khoa Điện tử. Sinh hoạt viên chức, đoàn thể tại phòng Tài chính - Kế toán.

Tin tiêu điểm

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Thứ Tư, 14:52 06/07/2022
Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Thứ Tư, 14:26 06/07/2022
Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022
[LIVESTREAM] Tuyển sinh năm 2022 - Những điều cần biết

[LIVESTREAM] Tuyển sinh năm 2022 - Những điều cần biết

Thứ Tư, 19:15 01/06/2022
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

Thứ Sáu, 10:21 13/05/2022
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022: Trên 14.000 lượt tiếp cận thông tin tại khu vực tư vấn của HaUI

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022: Trên 14.000 lượt tiếp cận thông tin tại khu vực tư vấn của HaUI

Chủ Nhật, 20:34 08/05/2022
Hành trình về với những “địa chỉ đỏ” - địa danh cách mạng miền Trung

Hành trình về với những “địa chỉ đỏ” - địa danh cách mạng miền Trung

Thứ Hai, 07:30 25/04/2022
Tạo động lực, trao niềm tin cho sinh viên khuyết tật học tập tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạo động lực, trao niềm tin cho sinh viên khuyết tật học tập tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 16:30 18/04/2022

Video giới thiệu