Ngành Công Thương hưởng ứng, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Chiều ngày 19/3/2020, thay mặt người lao động, đoàn viên Công đoàn và các đơn vị trực thuộc ngành Công Thương, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương và đ/c Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Bộ Công Thương đã trao số tiền 562 triệu đồng ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Ngành Công Thương hưởng ứng, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Đây là hoạt động của Ngành hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18/3/2020 về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” của đoàn viên Công đoàn, người lao động, các đơn vị ngành Công Thương. Số tiền trên được trích từ Nguồn đóng góp xã hội của ngành Công Thương Việt Nam (100 trăm triệu đồng) và từ sự đóng góp của nhiều đoàn viên, người lao động, các đơn vị của Ngành hưởng ứng phát động của Công đoàn Bộ Công Thương.

Ngành Công Thương hưởng ứng, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh trao số tiền ủng hộ cho UBTW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Trước đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đã hỗ trợ 55 triệu đồng cho một số đơn vị trực thuộc và Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước, thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chia sẻ thông tin và kêu gọi Công đoàn các đơn vị trực thuộc, đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch; đồng thời kịp thời báo cáo về Ngành kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các đơn vị trực thuộc ngành Công Thương quyết tâm, chủ động, tích cực cùng cả nước thực hiện các biện pháp, quy định để bảo vệ sức khỏe đoàn viên, người lao động, đảm bảo môi trường và điều kiện làm việc, ngăn chặn và khống chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Nguồn: congdoancongthuong.org.vn