Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Trong không khí thi đua sôi nổi của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước, cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng ngày 25/7/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (28/7/1929-28/7/2019), trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" và tôn vinh Lao động giỏi, Lao động sáng tạo năm 2019.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã đến tham dự và phát biểu chúc mừng những thành tựu trong 90 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhiệt liệt biểu dương thành tích của Công đoàn Công Thương Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhiệt liệt biểu dương thành tích của Công đoàn Công Thương Việt Nam

CĐCTVN: Chỗ dựa vững chắc của người lao động

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Trần Quang Huy nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để đoàn viên, CNVCLĐ ôn lại truyền thống vẻ vang trong chặng đường đã qua, tri ân sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã và đang cống hiến vì đất nước và tổ chức Công đoàn; tiếp tục xiết chặt đội ngũ, đoàn kết thành một khối thống nhất, khích lệ, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu, tiếp bước xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy

Ông Trần Quang Huy cho biết, bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Công đoàn Việt Nam đã chủ động đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo đoàn viên, người lao động. Qua đó đã khẳng định được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức công đoàn Việt Nam góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với sự phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần viết nên trang sử hào hùng dựng nước, giữ nước của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Đồng hành cùng với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước, với đặc thù đa ngành, đa lĩnh vực, CĐCTVN luôn bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị trọng đại của Ngành và của đất nước; chủ động tập hợp trí tuệ của đoàn viên, CNVCLĐ trong tham gia góp ý, xây dựng các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức công đoàn, đặc biệt là các chính sách về nhà ở, việc làm, tiền lương, thu nhập, an sinh xã hội; tham gia sắp xếp, giải quyết chế độ cho lao động dôi dư, đảm bảo việc làm, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động trong quá trình tái cơ cấu và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế, xã hội của Ngành và đất nước.

Ngay từ đầu năm, CĐCTVN đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đồng thời tổ chức một chuỗi hoạt động: Hội nghị tuyên dương cán bộ nữ công tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Hội thi ATVSLĐ ngành Công Thương; cuộc thi ảnh 90 năm Công đoàn Việt Nam; dâng hương, tưởng nhớ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh; gặp mặt Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu, lao động giỏi, lao động sáng tạo…

Bên cạnh đó, CĐCTVN đã phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, bằng bàn tay, trí óc và tinh thần lao động hăng say đã góp phần đưa ngành Công Thương phát triển nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua các phong trào thi đua, năm 2018, các đơn vị trong toàn Ngành đã có hơn 25.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 4.500 tỷ đồng, số tiền thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên 18 tỷ đồng; tiết kiệm 200 tỷ đồng tiền vật tư nguyên liệu. Ngoài ra, nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội.

Chủ tịch CĐTVN chia sẻ, chặng đường phía trước đang mở ra cho Công đoàn Việt Nam nói chung và CĐCTVN nói riêng nhiều thời cơ để phát triển, song cũng đan xen không ít khó khăn, thử thách. Trước tình hình đó, đòi hỏi các cấp công đoàn trong Ngành cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, đổi mới công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Tin rằng, với truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam trong 90 năm qua, giai cấp công nhân và các cấp công đoàn Việt Nam nói chung và CĐCTVN nói riêng sẽ khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Thay mặt Ban Chấp hành CĐCTVN, Chủ tịch đã kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành hãy phát huy những thành tích đã đạt được bằng những hành động thiết thực, với tinh thần đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và vượt khó. Với sự quan tâm sâu sắc và tạo điều kiện của Tổng Liên đoàn Lao động VN, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vững chắc rằng, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công Thương Việt Nam nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, luôn xứng đáng là trung tâm đoàn kết, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của Ngành và đất nước.

Góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của Ngành và đất nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đánh giá, với tư cách là một thành viên của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tích cực đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động, đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động thi đua lao động sản xuất học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn và ngành Công Thương.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao các phong trào thi đua do công đoàn Ngành phát động ngày càng được đẩy mạnh với nội dung thiết thực, hình thức đổi mới, hiệu quả ngày càng cao. Đặc biệt các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hiệu quả từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã mang lại giá trị làm lợi cao giúp cho doanh nghiệp vượt qua được những khó khăn và phát triển trong cơ chế thị trường.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn Công Thương Việt Nam trong suốt 90 năm xây dựng và phát triển, đồng thời cảm ơn những đóng góp to lớn của phong trào công nhân, viên chức lao động đối với quá trình phát triển ngành Công Thương Việt Nam. "Cũng tại buổi lễ hôm nay, tôi xin chúc mừng và biểu dương 90 các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu, Lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Công Thương năm 2019. Đây chính là những tấm gương, hạt nhân tiêu biểu từ các phong trào thi đua của Công đoàn Công Thương" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng chia sẻ, thành tích đã đạt được rất đáng tự hào, song với việc Việt Nam chính thức tham gia CPTPP và các hiệp định tự do thế hệ mới đòi hỏi hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động ngành Công Thương cần có sự đổi mới hơn nữa. Công đoàn Công Thương Việt Nam cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tìm giải pháp giải quyết đảm bảo việc làm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, động viên người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành Công Thương.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật nhận định, qua theo dõi kết quả hoạt động của phong trào công nhân, công tác công đoàn ngành Công thương Việt Nam trong những năm qua cho thấy, các cấp công đoàn ngành đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương và thực tiễn phong trào công nhân của Ngành, các cấp Công đoàn trong toàn Ngành đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả toàn diện, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Theo đó, hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ; nắm bắt tình hình và tham gia với lãnh đạo Bộ giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động tin tưởng, với bề dày truyền thống, kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong Công đoàn Công Thương Việt Nam, tôi tin tưởng Ban chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam sẽ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Bộ Công Thương, ngành Công Thương ngày càng lớn mạnh và đóng góp tích cực cùng Công đoàn Việt Nam trong tiến trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước”.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Tại Lễ kỷ niệm, nhiều đồng chí được vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" và 30 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn tiêu bểu, 30 lao động giỏi và 30 lao động sáng tạo ngành Công Thương năm 2019. Đây là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng trăm nghìn gương điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Công đoàn Việt Nam, tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc kỳ được thành lập ngày 28/7/1929 tại số nhà 15, Phố Hàng Nón, Hà Nội. Kể từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN, với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đại diện bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tổ chức, vận động đoàn viên, người lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

90 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Với những tên gọi khác nhau để phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng như: Công hội đỏ (giai đoạn 1929 - 1935), Nghiệp đoàn ái hữu (giai đoạn 1936 - 1939), Hội công nhân phản đế (giai đoạn 1939 - 1941), Hội công nhân cứu quốc (giai đoạn 1941- 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (giai đoạn 1946- 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (giai đoạn 1961- 1988) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 1988 đến nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam cũng phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)

Tin tiêu điểm

Công đoàn HaUI: “Hành trình về nguồn” ATK Định Hóa và ATK Tân Trào với nhiều hoạt động ý nghĩa

Thứ Bảy, 07:49 06/08/2022
Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Thứ Sáu, 15:57 15/01/2021

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 14:02 31/03/2020
Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Thứ Năm, 14:27 25/07/2019
Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Thứ Tư, 16:14 29/05/2019
Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Thứ Năm, 11:37 21/03/2019
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Bảy, 23:46 03/11/2018
Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Thứ Bảy, 00:40 20/10/2018
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ Hai, 07:41 01/10/2018
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thứ Ba, 00:42 25/09/2018
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Bảy, 16:20 30/06/2018
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Thứ Bảy, 16:12 20/01/2018