Thông báo về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội và Thông báo số 77/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 03/5/2021về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội yêu cầu các Công đoàn bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  1. Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn về việc thực hiện chỉ đạo của chính quyền địa phương và Nhà trường về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế).
  2. Yêu cầu đoàn viên công đoàn khi quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR code, ứng dụng công nghệ thông tin/ khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
  3. Tiếp tục khai báo y tế trên hệ thống Đại học điện tử của Nhà trường.
  4. Yêu cầu đoàn viên công đoàn không tới Trường trong trường hợp đang thuộc diện phải cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế.
  5. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
  6. Khi cá nhân có dấu hiệu ho, sốt, khó thở hoặc các triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19, phải liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám, điều trị kịp thời.
    Tải về Thông báo