DSSV nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập 4 tháng cuối năm 2016 và bổ sung 6 tháng đầu năm 2016

Chi tiết tải về tại đây

Lịnh chi nhà trường sẽ thông báo sau