Giới thiệu Phòng Công tác học sinh sinh viên

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Công tác học sinh - sinh viên (HSSV) được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2003 theo quyết định số 1443/QĐ - TCHC của Hiệu trưởng nhà trường.

Tiền thân của Phòng Công tác HSSV là phòng quản lý HSSV. Đến nay, Phòng Công tác HSSV đã và đang ngày càng phát triển lớn mạnh không ngừng. Phòng đã khẳng định được vị thế, uy tín và vai trò của mình cùng với các Phòng, Khoa, Trung tâm đào tạo; làm cầu nối phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường.

II. CHỨC NĂNG

-Tham mưu cho Hiệu trưởng và Đảng ủy về công tác chính trị tư tưởng cho sinh viên trong Trường.

-Quản lý sinh viên, giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ chính sách liên quan đến sinh viên.

-Tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện.

III. NHIỆM VỤ

1. Công tác chính trị

-Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên trong Trường; nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của sinh viên, phản ánh kịp thời với Đảng ủy và Hiệu trưởng và chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.

-Chủ trì tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên.

-Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Trường tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị ngoại khoá cho sinh viên hoặc đảng viên là sinh viên.

-Chủ trì tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện sinh viên; các buổi nói chuyện thời sự cho sinh viên nhằm nâng cao giác ngộ về chính trị, ngăn chặn ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội đối với sinh viên.

-Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường đến toàn thể sinh viên nhà trường.

2. Công tác giải quyết chế độ chính sách và thủ tục hành chính liên quan sinh viên

-Giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên. Tập hợp và đề xuất Hiệu trưởng trong việc giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên theo quy định hiện hành.

-Đầu mối làm và cấp thẻ Sinh viên, thẻ ATM.

-Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên (Không bao gồm kết quả học tập).

-Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên, sinh viên bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương trừ những trường hợp liên quan đến kết quả học tập.

3. Công tác quản lý sinh viên

-Sắp xếp lớp và chỉ định ban cán sự các lớp. Quản lý hồ sơ của sinh viên theo phân cấp. Cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định (khen thưởng, kỷ luật, xử lý học tập) của Trường có liên quan đến sinh viên, lý lịch sinh viên, đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các khoa, trung tâm và các đơn vị chức năng liên quan.

-Chủ trì việc quản lý sinh viên ngoại trú, phối hợp với Trung tâm Quản lý Ký túc xá và các đơn vị liên quan trong công tác sinh viên nội, ngoại trú (theo quy chế phối hợp); xử lý các trường hợp vi phạm do Hiệu trưởng phân cấp; lập hệ thống thông tin quản lý sinh viên nội, ngoại trú; phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

-Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường theo “Quy chế tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam”.

-Là Ủy viên thường trực kiêm Thư ký Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên, Hội đồng đánh giá rèn luyện của sinh viên; Uỷ viên Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên.

-Tập hợp và đề nghị Nhà trường khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trường.

-Phối hợp Phòng Tài chính – Kế toán trong thực hiện việc xử lý những sinh viên không đóng học phí đầy đủ theo quy định (Thực hiện theo quy chế phối hợp).

-Phối hợp Phòng Đào tạo thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện cho sinh viên ở từng học kỳ theo quy định (Thực hiện theo quy chế phối hợp).

4. Công tác hỗ trợ sinh viên

-Tìm kiếm, xây dựng các nguồn Học bổng, Quỹ hỗ trợ sinh viên từ các nguồn kinh phí từ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm… Thực hiện chức năng phân phối tới các đối tượng sinh viên theo quy chế đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

-Tổ chức các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện.

5. Các hoạt động khác

-Phối hợp điều hành, theo dõi công tác Giáo viên chủ nhiệm chuyên trách.

-Đầu mối liên lạc cựu học sinh, sinh viên. Quản lý toàn diện dữ liệu thông tin Cựu sinh viên, đề xuất sự hỗ trợ từ phía cựu sinh viên cho các hoạt động liên quan đến công tác sinh viên của Trường.

* Quan điểm phục vụ

Thân thiện, cởi mở, dân chủ, lấy sinh viên làm trung tâm phục vụ.

* Đối tượng phục vụ

Cán bộ, viên chức, HSSV.

IV. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương - năm 2009

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – năm 2010

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - năm 2011

- Huân chương Lao động hạng 3 - năm 2013

- Nhiều giấy khen của Công đoàn trường, Công đoàn Công thương Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được cùng với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, cán bộ phòng Công tác học sinh sinh viên quyết tâm đem hết trí tuệ, sức lực để xây dựng phòng ngày một phát triển cùng với sự phát triển chung của nhà trường./.