Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác học sinh sinh viên

1. Lãnh đạo Phòng

Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác học sinh sinh viên

Trưởng phòng - Trần Ngọc Khánh

Cơ cấu tổ chức Phòng Công tác học sinh sinh viên

Phó trưởng phòng - Nguyễn Ngọc Anh

2. Chuyên viên làm việc tại các bộ phận

- Bộ phận văn phòng

- Bộ phận giải quyết chế độ chính sách cho HSSV

- Bộ phận giải quyết công việc hành chính cho HSSV

- Bộ phận triển khai tổ chức thực hiện các phong trào, tổ chức sự kiện sinh viên.

3. Chi bộ, Công đoàn

Chi bộ:

-Đ/c Trần Ngọc Khánh - Bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó bí thư Chi bộ;

- Đ/c Nguyễn Văn Lưới - Chi ủy viên.

Công đoàn bộ phận:

- Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chấp hành Công đoàn bộ phận.

4. Thông tin liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

- Cơ sở 1: Tầng 1, nhà A8, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043 7655121. Số nội bộ: 203.

- Cơ sở 2: Phòng 103 Khu KTX nhà B11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phường TâyTựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043 7659100.

- Cơ sở 3: Tầng 1 nhà C3, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Cơ sở đào tạo Hà Nam, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Email: phongcthssv@haui.edu.vn.