ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

- Cơ sở 1: Tầng 1, nhà A8, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043 7655121. Số nội bộ: 203.

- Cơ sở 2: Phòng 103 Khu KTX nhà B11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phường TâyTựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043 7659100.

- Cơ sở 3: Tầng 1 nhà C3, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Cơ sở đào tạo Hà Nam, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Email: phongcthssv@haui.edu.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/PhongCTHSSV.haui/