Hoạt động tư vấn nghề: Kiểm tra sự hứng thú với nghề

Vào ngày 15/11/2012, các giáo viên thuộc Trung tâm Việt Nhật (VJC) đã tổ chức hoạt động tư vấn nghề với nội dung “Kiểm tra sự hứng thú với nghề” cho 30 sinh viên năm 2 hệ cao đẳng nghề dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia JICA.

Hoạt động tư vấn nghề: Kiểm tra sự hứng thú với nghề

Mục đích của bài đánh giá là giúp sinh viên tìm ra điểm mạnh của bản thân thông qua hệ thống các câu hỏi và bảng biểu tính điểm. Bằng cách này, sinh viên sẽ thấy tự tin và có động lực để tập trung hơn trong học tập.

Đây cũng là lần đầu tiên giáo viên VJC tổ chức bài kiểm tra đánh giá cho sinh viên. Trong tương lai, nhóm giáo viên phụ trách hi vọng có thể triển khai đánh giá nội dung tư vấn nghề này cho toàn bộ sinh viên VJC từ đầu khóa học.