Tổ chức đào tạo CUDBAS

Từ ngày 1-11/10, Dự án đã tổ chức đào tạo chuyên sâu về CUDBAS - một phương pháp xây dựng chương trình đào tạo dựa trên cấu trúc năng lực nghề.

Tổ chức đào tạo CUDBAS

Mục đích của đợt đào tạo này là nhằm phân tích các năng lực cần thiết đối với giáo viên dạy nghề, xây dựng bản đồ năng lực cho các thành viên nhóm công tác đã được dự án đào tạo và dự thảo chương trình đào tạo về chu trình quản lý. 8 thành viên (ông Thơm, ông Hưng, ông Thành, ông Thích, ông Kiên, ông Việt, ông Đại và ông Bảo) đã tham gia đợt đào tạo 6 ngày do ông Mr. Atsunori Kume, chuyên gia ngắn hạn của JICA về CUDBAS giảng dạy. Những cán bộ tham gia đào tạo được lựa chọn từ những thành viên của nhóm công tác đã được đào tạo về chu trình quản lý đợt tháng 6 năm 2010 và những cán bộ sẽ được giao nhiệm vụ đóng góp vào sự cải tiến của chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề trong tương lai ở ĐHCNHN. Dưới sự hướng dẫn của ông Kume, các thành viên đã tìm hiểu và thực hành chu trình cơ bản của CUDBAS, bao gồm: (i) xây dựng bảng CUDBAS thông qua thảo luận; (ii) xây dựng bảng môn học; (iii) xây dựng lịch đào tạo; (iv) xây dựng chương trình đào tạo; và (v) sơ đồ năng lực.

Dựa trên các kết quả thu được sau đợt đào tạo này, ĐHCNHN sẽ xây dựng bản đồ năng lực cho các thành viên nhóm công tác và đánh giá năng lực hiện tại của các thành viên theo các yếu tố của chu trình quản lý. Đây cũng sẽ là kết quả của hoạt động Dự án. Các chuyên gia dự án JICA cũng mong muốn trường sẽ lập kế hoạch đào tạo nội bộ về chu trình quản lý đào tạo nhằm tăng cường năng lực của thành viên nhóm công tác và các cán bộ, giáo viên khác. ĐHCNHN có thể sử dụng một số phần của chương trình đào tạo được xây dựng trong đợt này để tổ chức đào tạo cho giáo viên các trường nghề khác trong giai đoạn 3 của dự án.