Chuyên gia Junichi Mori giới thiệu về Dự án JICA-HaUI tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho ngành công thương

Ngày 16/07/2012, Ông Junichi Mori, Chuyên gia JICA, đã có bài thuyết trình tại hội thảo về “Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho ngành công thương” do Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc (UNIDO) và Bộ Công thương phối hợp tổ chức. Đại diện đến từ các tổ chức giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Công thương cùng quan chức các bộ, ngành liên quan đã đến tham dự sự kiện.

Chuyên gia Junichi Mori giới thiệu về Dự án JICA-HaUI tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho ngành công thương

Ông Mori đã có bài thuyết trình về “Sự phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong mối quan hệ với doanh nghiệp”(tải về tại đây). Nội dung bài thuyết trình bao gồm: cung – cầu của nguồn nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam; tổng quan về Dự án HaUI-JICA trong đó đưa ra những ví dụ điển hình về xây dựng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, đề xuất cho việc phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa các đơn vị đào tạo nghề với các doanh nghiệp. Ngoài ra, các chuyên gia thuộc Bộ Công thương, UNIDO, WorldSkills Đức, GIZ và Bộ Giáo dục và Nghệ thuật Áo cũng có bài phát biểu tại hội thảo.