Thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINGROUP - Công ty cổ phần phát triển công nghệ VINTECH viện nghiên cứu dữ liệu lớn.

Nội dung chi tiết file đính kèm tải về tại đây

Trân trọng.