Tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khoá 8 đợt 1 (2018-2020)

Trung tâm đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai Tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ cho học viên cao học các lớp CH khoá 8 đợt 1 (2018-2020).

Nội dung chi tiết: tải về tại đây

Trân trọng ./.