Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 3 các lớp Cao học Khoá 8 đợt 1 ( Niên khoá 2018-2020)

Trung tâm đào tạo Sau đại học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo đến CBGV và Học viên Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 3 các lớp Cao học Khoá 8 đợt 1.

Thời gian: Từ 09/3/2019 đến 26/5/2019;

Địa điểm: Khu Giảng đường Chất lượng cao và Sau đại học, Tầng 10, 11 Nhà A1.

Nội dung chi tiết tải về tại đây

Trân trọng thông báo ./.