Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hướng tới Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028, các hoạt động chào mừng diễn ra sôi nổi, đặc biệt từ đầu tháng 11, nhiều công đoàn bộ phận đã tổ chức Đại hội bầu ban chấp hành Công đoàn bộ phận và đại biểu dự Đại hội Công đoàn đoàn trường.

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Toàn cảnh Đại hội Công đoàn bộ phận Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức công đoàn, tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào do công đoàn phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp có hiệu quả vào công việc của đơn vị, xây dựng đơn vị và nhà trường ngày càng phát triển.

Tại đại hội, đoàn viên công đoàn đã đóng góp nhiều tham luận, tham gia thảo luận về báo cáo hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiều tham luận hay, chủ đề mới, giải pháp hữu hiệu được thảo luận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn bộ phận nói riêng, công đoàn trường nói chung.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của công đoàn nhà trường, đại hội các công đoàn bộ phận đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đề ra. Đóng góp của các công đoàn bộ phận là nền tảng để Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Hà Nội đổi mới và phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành khoa Công đoàn bộ phận Công nghệ hóa nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Nguyễn Tuấn Anh, đ/c Phạm Thị Thu Giang, đ/c Nguyễn Mạnh Hà

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban chấp hành phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Vũ Ngọc Ánh, đ/c Lý Thị Vân

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban chấp hành phòng Công tác Sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh, đ/c Nguyễn Tiến Tấn, đ/c Trần Thị Phương

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội BCH Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Công ty Letco nhiệm kỳ 2023 - 2028: đ/cTrần Thị Thu Hà, đ/c Lâm Thị Ngoan, đ/c Lê Công Tùng

Đại hội Công đoàn các bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng Thanh tra Giáo dục nhiệm kỳ 2023 - 2028: đ/c Nguyễn Đức Khôi, đ/c Nguyễn Thị Hà

Đại hội Công đoàn bộ bận Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 Ban chấp hành Công đoàn bộ phận TT CN Ô tô và Đào tạo lái xe nhiệm kỳ 2023 - 2028: đ/c Vũ Minh Diễn, đ/c Nguyễn Ngọc Hoa, đ/c Trần Văn Tấn

Đại hội Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm Đào tạo Sau đại học - Đào tạo thường xuyên nhiệm kỳ 2023 - 2028: đ/c Hoàng Văn Quang, đ/c Bùi Minh Phúc

Đại hội Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm Việt Nhật, TT Hồng Hải nhiệm kỳ 2023 - 2028: đ/c Nguyễn Nhật Tân, đ/c Trương Văn Lương; đ/c Nguyễn Đức Nam

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Cơ khí nhiệm kỳ 2023 - 2028: đ/c Trần Thị Thu Thủy, đ/c Lưu Vũ Hải, đ/c Nguyễn Đức Cường

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận khoa Điện tử nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Nguyễn Ngọc Anh, đ/c Đinh Thị Kim Phượng, đ/c Hà Thị Phương

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận phòng Tài chính Kế toán nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Nguyễn Thị Kim Dung, đ/c Nguyễn Văn Linh

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhiệm kỳ 2023 – 2028: đ/c Trần Trung Cộng, đ/c Trần Ngọc Đức, đ/c Nguyễn Thị Bích Phượng, đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy, đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Phạm Thành Công, đ/cHoàng Văn Hoành, đ/c Nguyễn Thị Thùy Hương

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin – Thư viện nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy, đ/c Trần Thị Anh Đào, đ/c Phan Quang Thịnh

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm Truyền thông & Quan hệ công chúng nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Hoàng Đức Chiến, đ/c Lê Thị Diệu Linh

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận khoa Công nghệ may và thiết kế thời trang nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Nguyễn Kim Hòa, đ/c Đoàn Thị Thu Thủy, đ/c Nguyễn Hoa Trung

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận trung tâm Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Trịnh Thị Phương, đ/c Phạm Bá Tuấn Chung

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận trung tâm Hợp tác Quốc tế - Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028: đ/c Nguyễn Tuấn Anh, đ/c Trần Viết Hồi, đ/c Ngô Ánh Tuyết

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận P. Khoa học Công nghệ - Viện CN HaUI nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Nguyễn Thị Diệu Linh, đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, đ/c Nguyễn Quang Định

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận P.Tổ chức Hành chính nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Nguyễn Đồng Anh Xuân, đ/c Vũ Thị Thu Hiền, đ/c Trần Thị Thu Nga

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Ban chấp hành Công đoàn bộ phận P.Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Vũ Thái Giang, đ/c Vi Thị Hằng, đ/c Dương Văn Lập

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận TT Hỗ trợ sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Vũ Đức Hậu, đ/c Đinh Bạt Giáp, đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận K.CNTT nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Nguyễn Đức Lưu, đ/c Phạm Văn Hiệp, đ/c Vũ Thị Tuyết Mai

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Điện nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Ninh Văn Nam, đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền, đ/c Bùi Thị Khánh Hòa


Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận TT Giáo dục Quốc phòng An ninh - TT Giáo dục Thể chất và Thể thao nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Nguyễn Hoàng Dương, đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền, đ/c Đặng Xuân Quang

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận K. Lý luận Chính trị Pháp luật nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Hoàng Thị Hương Thu, đ/c Lê Thị Bích Thuận, đ/c Nguyễn Ánh Dương

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm Cơ khí nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Đặng Tiến Hiếu, đ/c Lê Quang Lâm, đ/c Phạm Thị Thảo

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận K. Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Nguyễn Quang Thành; đ/c Nguyễn Thị Lan; đ/c Nguyễn Giang Nam

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận K.Kế toán Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan, đ/c Đào Thu Hà, đ/c Cao Thị Huyền Trang

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận TT Khảo thí nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Lê Minh Hoàng, đ/c Đoàn Thị Hoàng Anh

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Công nghệ Ô tô nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Nguyễn Quốc Khánh, đ/c Vũ Hải Quân, đ/c Nguyễn Minh Thắng

Đại hội các Công đoàn bộ phận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Quản lý kinh doanh nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đ/c Hà Thành Công, đ/c Đỗ Hải Hưng, đ/c Phạm Thị Hương Giang

  • Chủ Nhật, 16:30 04/12/2022

Tin tiêu điểm

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Thứ Tư, 14:52 06/07/2022
Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Thứ Tư, 14:26 06/07/2022
Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022

Các bài đã đăng

Hai tấm huy chương bạc lịch sử của tay nghề Việt Nam

Hai tấm huy chương bạc lịch sử của tay nghề Việt Nam

Thứ Ba, 20:08 24/01/2023
Xuân hội ngộ 2023: Cơ hội để sinh viên quốc tế trải nghiệm văn hóa Tết Việt

Xuân hội ngộ 2023: Cơ hội để sinh viên quốc tế trải nghiệm văn hóa Tết Việt

Thứ Năm, 18:00 12/01/2023
Trường Ngoại ngữ Du lịch: 1 năm với những kết quả quan trọng

Trường Ngoại ngữ Du lịch: 1 năm với những kết quả quan trọng

Thứ Ba, 14:20 10/01/2023
Hơn 400 giáo viên, phụ huynh và học sinh trường THPT Trần Tất Văn - Hải Phòng thăm Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hơn 400 giáo viên, phụ huynh và học sinh trường THPT Trần Tất Văn - Hải Phòng thăm Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 10:40 10/01/2023
Đông ấm vùng cao: Hành trình cõng áo ấm lên non cho trẻ em nghèo

Đông ấm vùng cao: Hành trình cõng áo ấm lên non cho trẻ em nghèo

Thứ Hai, 17:00 09/01/2023
Định hướng thực tập: Đưa sinh viên đến gần hơn với doanh nghiệp

Định hướng thực tập: Đưa sinh viên đến gần hơn với doanh nghiệp

Thứ Bảy, 13:40 03/12/2022
Tuần 5S lần thứ 21 với chủ đề “Tháng hành động về an toàn phòng chống cháy nổ”

Tuần 5S lần thứ 21 với chủ đề “Tháng hành động về an toàn phòng chống cháy nổ”

Thứ Bảy, 08:14 03/12/2022
Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

Thứ Sáu, 11:15 02/12/2022
Sôi động và bùng cháy Ngày hội Tân sinh viên Rêveurs

Sôi động và bùng cháy Ngày hội Tân sinh viên Rêveurs

Chủ Nhật, 13:14 27/11/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp đoàn các trường đại học Liên bang Nga

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp đoàn các trường đại học Liên bang Nga

Thứ Sáu, 17:23 25/11/2022

Video giới thiệu