Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Từ ngày 16/4/2022, các Khoa, Trung tâm của Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đại hội Liên chi đoàn. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của nhà trường trong xây dựng lực lượng trẻ, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Chiều 14/4/2022, Liên chi đoàn khoa CN May & TKTT long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn khoa CN May & TKTT lần thứ X, Nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH LCĐ Khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH LCĐ Khóa X, nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024BCH LCĐ Khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2024 của Khoa CN May & TKTT: Bí Thư Liên chi đoàn là đ/c Nguyễn Thị Hiền Nga; Phó Bí Thư LCĐ là đ/c Vũ Huyền Trang và đ/c Cao Việt Anh.

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Đại biểu tham dự Đại hội Liên chi đoàn Khoa CN May và TKTT

Khoa Công nghệ Thông tin

Ngày 16/04/2022, Đại hội đại biểu Liên chi đoàn khoa Công nghệ thông tin lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024 diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường A11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Khoa CNTT

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024TS Đặng Trọng Hợp - Bí thư chi bộ - Trưởng khoa CNTT chúc mừng Đại hội

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn khoa CNTT lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành công tốt đẹp

Đại hội nhất trí bầu đ/c Trịnh Bá Quý giữ chức vụ Bí thư LCĐ khoa CNTT; đ/c Nguyễn Chiến Thắng và đ/c Lưu Thị Thảo giữ chức vụ Phó Bí thư LCĐ khoa CNTT.

Khoa Kế toán Kiểm toán

Chiều ngày 21/04/2022, khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức thành công đại hội Liên chi đoàn khoá V nhiệm kì 2022 - 2024. Hội nghị đã thống nhất bầu ra BCH Liên chi đoàn khóa mới, và Đ/c Nguyễn Viết Hà - Bí thư liên chi đoàn khoá V; hai Phó Bí thư Liên chi đoàn là Đ/c Cao Thị Huyền Trang và Đ/c Vũ Nhật Linh.

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn khoa Kế toán Kiểm toán

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp

Khoa Điện tử

Ngày 22/04/2022, Đại hội đại biểu Liên chi đoàn khoa Điện tử lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường tầng 2 nhà A3.
Trải qua 2 phiên làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả. Hội nghị đã thống nhất bầu ra bí thư, phó bí thư liên chi đoàn khoá mới, gồm: Đ/c Phạm Văn Chiến - Bí thư; Đ/c Nguyễn Văn Phương và Đ/c Vũ Thị Hoàng Yến - Phó bí thư

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024100 Đại biểu chính thức được triệu tập đại diện gần 3000 sinh viên trong khoa Điện tử

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Điện tử khóa mới ra mắt đại hội

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Khoa Điện tử thành công tốt đẹp

Khoa Cơ khí

Chiều ngày 27/04/2022, tại Hội trường tầng 2 nhà A3, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Liên chi đoàn khoa Cơ khí đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn (LCĐ) khoa Cơ khí lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn (LCĐ) khoa Cơ khí lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đ/c Trần Ngọc Tiến - Bí thư Liên chi đoàn khoa nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt và hứa quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội; đồng chí Nông Thị Thanh Nga và đồng chí Nguyễn Duy Thành giữ chức Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Cơ khí

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Hoàng Tiến Dũng Bí thư chi bộ, Phụ trách khoa Cơ khí hi vọng, LCĐ cần phối hợp mạnh mẽ hơn nữa cùng các thầy cô giáo trong khoa để thúc đẩy phong trào rèn luyện và học tập chuyên môn, nghiên cứu khoa học để nâng cao năng lực của đoàn viên sinh viên trong năm học tới.

Khoa Quản lý kinh doanh

Chiều ngày 27/4, Khoa Quản lý Kinh doanh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn. Đồng chí Hồ Văn Long giữ chức Bí thư Liên chi đoàn; đồng chí Đỗ Hải Hưng và Đặng Ngọc Châm đồng giữ chứ Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa.

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024 Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Khoa Quản lý Kinh doanh

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024 Sau 02 phiên làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đã đi đến thống nhất và thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024.

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024 Đại hội đại biểu Liên chi đoàn khoa Quản lý Kinh doanh diễn ra thành công, tốt đẹp

Trường Ngoại ngữ - Du Lịch

Chiều ngày 28/04/2022, Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng, là nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tâm huyết của 106 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 4000 đoàn viên, thanh niên Trường.

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại biểu tham dự Đại hội Liên chi đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Ban chấp hành Liên chi Đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch khóa I nhiệm kỳ 2022 - 2024 ra mắt toàn thể Đại hội

Đại hội Liên chi đoàn hướng tới đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2022 - 2024Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn Trường Ngoại ngữ - Du lịch nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Đột phá, đại hội và tuổi trẻ nhà trường tin tưởng Ban chấp hành Liên chi Đoàn Trường nhiệm kỳ mới sẽ cụ thể hóa nội dung Nghị quyết đại hội và triển khai thành những nhiệm vụ, hành động cụ thể, tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường ngày càng phát triển.

Từ ngày 16/4 - 15/5, Đại hội Liên chi đoàn các Khoa,Trung tâm trong trường sẽ được tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy trình của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu, những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực vào BCH, góp phần đưa hoạt động học tập và phong trào của đơn vị phát triển đi lên.

  • Thứ Sáu, 14:27 29/04/2022

Tin tiêu điểm

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

Thứ Sáu, 10:21 13/05/2022
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022: Trên 14.000 lượt tiếp cận thông tin tại khu vực tư vấn của HaUI

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022: Trên 14.000 lượt tiếp cận thông tin tại khu vực tư vấn của HaUI

Chủ Nhật, 20:34 08/05/2022
Hành trình về với những “địa chỉ đỏ” - địa danh cách mạng miền Trung

Hành trình về với những “địa chỉ đỏ” - địa danh cách mạng miền Trung

Thứ Hai, 07:30 25/04/2022
Tạo động lực, trao niềm tin cho sinh viên khuyết tật học tập tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạo động lực, trao niềm tin cho sinh viên khuyết tật học tập tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 16:30 18/04/2022
Tập huấn nâng cao chất lượng công tác khảo thí trong nhà trường

Tập huấn nâng cao chất lượng công tác khảo thí trong nhà trường

Chủ Nhật, 20:36 17/04/2022

Các bài đã đăng

Khai mạc cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm 2022

Khai mạc cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm 2022

Chủ Nhật, 09:29 22/05/2022
Trao giải Olympic Toán học - Vật lý cấp trường

Trao giải Olympic Toán học - Vật lý cấp trường

Thứ Sáu, 16:52 20/05/2022
Tuần 5S lần thứ 20 tại HaUI: Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm

Tuần 5S lần thứ 20 tại HaUI: Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm

Thứ Sáu, 16:03 20/05/2022
Ấn tượng đêm Chung kết Cuộc thi Giọng hát hay sinh viên HaUI 2021

Ấn tượng đêm Chung kết Cuộc thi Giọng hát hay sinh viên HaUI 2021

Thứ Năm, 08:29 19/05/2022
Hành trình về với Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc

Hành trình về với Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc

Chủ Nhật, 14:57 15/05/2022
Tập huấn viết báo cáo khoa học cho sinh viên

Tập huấn viết báo cáo khoa học cho sinh viên

Thứ Năm, 13:28 28/04/2022
33 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII

33 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII

Thứ Ba, 16:30 26/04/2022
Tọa đàm “Phân tích dữ liệu và tương lai của phân tích dữ liệu trong kỷ nguyên số”

Tọa đàm “Phân tích dữ liệu và tương lai của phân tích dữ liệu trong kỷ nguyên số”

Chủ Nhật, 22:35 24/04/2022
Khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm 2022

Khai mạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm 2022

Thứ Bảy, 12:53 23/04/2022
Cơ hội việc làm và tuyển dụng trực tiếp dành cho sinh viên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cơ hội việc làm và tuyển dụng trực tiếp dành cho sinh viên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Bảy, 12:37 23/04/2022

Video giới thiệu