Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Thử thách Lập nghiệp 2018"

Cuộc thi triển khai rộng rãi đến đông đảo Sinh viên trong Nhà trường. Nội dung các bài dự thi đảm bảo tính khả thi, tính mới, sáng tạo và tuân thủ các quy định của luật pháp

Thời gian và nội dung chi tiết cụ thể tải về tại đây

  • Thứ Ba, 11:37 05/06/2018