Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia "Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán"

Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia `Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán`

Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể số 291/KH-ĐHCN về việc Tổ chức Hội thảo quốc gia chủ đề "Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán" - 2018 vào ngày 01 tháng 11 năm 2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thời gian: Từ 7h30 -12-30 ngày 07 tháng 09 năm 2018

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4 - Nhà A1

Phòng Bảo vệ luận án 1,2,3 và phòng họp tầng 10 nhà A1

- Thành phần: Đại biểu, khách mời, các tác giả bài báo, diễn giả và những người có quan tâm đến hội thảo.

Nội dung chi tiết xem tại tải về tại đây

  • Thứ Sáu, 14:36 31/08/2018