Đại học Công nghiệp Hà Nội chào đón các diễn giả tham gia Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu về Quản lý và Đổi mới Công nghệ 2021 (ICRMAT 2021)

Hội thảo khoa học quốc tế ICRMAT 2021 (International Conference on Research in Management and Technovation ICRMAT 21) sẽ diễn ra tại Đại học Công nghiệp Hà Nội vào ngày 10-11/12/2021. Khoa Quản lý Kinh doanh và Khoa Kế toán Kiểm toán được Nhà trường giao nhiệm vụ chủ trì và chịu trách nhiệm về nội dung của hội thảo.

Do điều kiện dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên ICRMAT 21 được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo đã thu hút 96 báo cáo khoa học từ các nhà nghiên cứu, học giả đến từ nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước, cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới như Ba Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Phillippines, Malaysia, Việt Nam…54 báo cáo được lựa chọn để trình bày tại hội thảo chia thành 6 phân ban chuyên môn sẽ hứa hẹn một buổi hội thảo thành công, có tính thời sự toàn cầu.

Các báo cáo được chấp nhận đăng sẽ được xuất bản toàn văn trên tạp chí Annals of Computer Science and Information Systems, Poland (ISSN: 2300-5963). Đặc biệt, các bài có chất lượng cao sẽ được lựa chọn đăng trên tạp chí La Revista Ingeniería Solidaria (ISSN: 1900-3102/ eISSN: 2357-6014) thuộc danh mục ISI.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hy vọng hội thảo sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế; đồng thời là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đất nước, trí tuệ, con người Việt Nam và hình ảnh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đến với bạn bè quốc tế.

Phiên khai mạc và các phân ban diễn ra như sau:

Time

Room 1

Room 2

Room 3

Friday, 10th December 2021

8:00-8:30

Registration

Room 1 - Floor 4 – A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 513 564 6862

Password: 122021

8:30-9:00

Opening Ceremony

Room 1 - Floor 4 – A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 513 564 6862

Password: 122021

9:00-9:05

Transfer of rights to organize ICRMAT Conference 2022

Room 1 - Floor 4 – A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 513 564 6862

Password: 122021

9:05-9:25

Keynote Speech 1: Dr. Monika Eisenbardt

Department of Business Informatics and International Accounting

University of Economics, Poland

9:25- 9:45

Keynote Speech 2: Dr. Trung Thanh Le - Asso. Prof

Graduate School, National Economics University, Vietnam

9:45-10:05

Keynote Speech 3: Mr. Sharath Martin

ACCA’s Regional Consultant

10:05-10:20

Coffee break

10:20-12:00

Session 1

Room 1 - Floor 4 - A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 513 564 6862

Password: 122021

Session 2

Room 1 - Floor 6 - A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 943 5068 3535

Password: 247763

Session 3

Room 1 - Floor 12 - A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 997 3468 9605

Password: 259866

12:00-13:30

Lunch break

13:30-13:50

Keynote Speech 4: Dr. Le Thai Phong

Faculty of Business Administration,

Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam

13:50-14:10

Keynote Speech 4: Dr. Shivani Agarwal

KIET School of Management, India

14:10-14:35

Keynote Speech 6: Dr. Anurika Vaish - Asso. Prof

Department of Management Studies, Indian Institute of Information Technology – Allahabad, Prayagraj, India

14:35-14:50

Coffee break

14:50-16:30

Session 4

Room 1 - Floor 4 - A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 513 564 6862

Password: 122021

Session 5

Room 1 - Floor 6 - A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 943 5068 3535

Password: 247763

Session 6

Room 1 - Floor 12 - A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 997 3468 9605

Password: 259866

16:30-16:40

Thank you to the scientists who moderated the session

Saturday, 11th December 2021

8h30-10h00

Postal 1

Room 1 - Floor 4 - A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 513 564 6862

Password: 122021

Postal 2

Room 1 - Floor 6 - A1 building – Hanoi University of Industry

Zoom ID: 943 5068 3535

Password: 247763

10:00

Closing the conference

Keynote Speechs (code keynote)
Session chair: Asso. Prof. Dr. Trung Thanh Le, National Economics University, Vietnam

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

keynote01

9:05-9:25

Dr. Monika Eisenbardt

Issues worth considering in consumer knowledge management

2

keynote02

9:25- 9:45

Dr. Trung Thanh Le -Asso. Prof

Capacity and performance of the intermediaries in vietnam’s science and technology market

3

keynote03

9:45-10:05

Mr. Sharath Martin

The evolving role of CFOs in Decisive Decade for Climate Action

Human resource management, Production management, Marketing (Session 1)
Session chair: Asso. Prof. Dr. Trung Thanh Le
Room 1 - Floor 4 – A1 building – Hanoi University of Industry
Zoom ID: 513 564 6862 Password: 122021

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

89

10:20 – 10:40

Quang Van Ngo, Trinh Ngoc Luan, Chung Xuan – Thi Nguyen

Fostering employee loyalty: role of empowerment leadership, trust, commitment and satisfaction

2

10

10:40-11:00

Puja Roshani

A study on factors affecting males of buying cosmetic products in Ghaziabad

3

15

11:00 – 11:20

Sarika Malhota and Shivani Agarwal

Role of Leadership and Human Resource Development in the time of crisis management

4

62

11:20 - 11:40

Phuong Anh Nguyen Thi, Huy Thong Vu and Manh Cuong Nguyen

Factors at point of sale affecting impulse buying of ready-made clothes: Study of young female groups in Hanoi and Ho Chi Minh

5

12

11:40-12:00

Richa Sharma

The good, the bad, the ugly & the futile: the memory & their impact on human beings

Accounting (Session 2)
Session chair: Assoc. Prof. Dr Nguyen Thi Hong Nga and Dr. Vu Thi Thanh Binh
Room 2 - Floor 6 – A1 building – Hanoi University of Industry
Zoom ID: 943 5068 3535 Password: 247763

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

30

10:20 – 10:40

Dang Ngoc Hung and Vu Thi Thanh Binh

Data mining for bankruptcy prediction: An experiment in Vietnam

2

79

10:40-11:00

Huynh Xuan Hiep, Nguyen Dong Phuong, Nguyen Chi Cong, Hoang Dinh Dung

Factors affecting the organization of accounting work in manufacturing enterprises located in vsip1 industrial park in binh duong province

3

34

11:00 – 11:20

Do Duc Tai, Nguyen Thi Xuan Hong and Tran Manh Dung

Operating cash flow in commercial firms listed on the hochiminh stock exchange

4

31

11:20 - 11:40

Van Vu Thi Thuy, Hung Dang Ngoc and Thuy Do Thi Thu

The impact of corporate governance on the earnings quality of enterprises listed on the stock market in Vietnam

5

58

11:40-12:00

Le Thi Ngoc Mai, Nguyen Thị Dieu

Completing accounting to develop cooperative economic in vietnam in the digital economic era

Business administration and economics in the context of Covid-19 (Session 3)
Session chair: Ms Kumud Sharma
Room 3 - Floor 12 – A1 building – Hanoi University of Industry
Zoom ID: 997 3468 9605 Password: 259866

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

59

10:20 – 10:40

Anh H. Le and Trang M. Nguyen

The influence of work-from-home on job performance during covid-19 pandemic: empirical evidence in hanoi, vietnam

2

47

10:40-11:00

Shikha Garg

An Investigation into Movement of Advertising Expenditure Of India In The Backdrop Of Covid-19

3

23

11:00 – 11:20

Nguyen Trong Hien Ton

Optimizing Search Results Using Taguchi Design of Experiments: Case Study of the Distribution of COVID-19 Names in Vietnam

4

56

11:20 - 11:40

Anh Phuong Tran and Duc Thuy Le

Preserving human resource of vietnamese enterprise in covid-19 pandemic

5

21

11:40-12:00

Ngoc Minh Do, Dung Thi Nguyen and Tuan The Tran

The impact of COVID-19 pandemic on logistics firms in Vietnam

Keynote Talks (code keynote)
Session chair: Dr Le Thai Phong, Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

keynote04

13:30-13:45

Dr. Le Thai Phong

The impacts of celebrity endorsement on university students’ purchase intention in hanoi during covid-19 period: a study in vietnamese fmcg industry

2

keynote05

13:50-14:10

Dr. Shivani Agarwal

The relationship between SWB and Social Engagement: A role FOMO

3

keynote06

14:10-14:35

Dr. Anurika Vaish - Asso. Prof

Framework for Sustainable teaching pedagogy to combat challenges in the e-learning environment

Business administration, economics, tourism - hotel (Session 4)
Session chair: Dr Le Thai Phong
Room 2 - Floor 6 – A1 building – Hanoi University of Industry
Zoom ID: 513 564 6862 Password: 122021

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

5

14:50-15:10

Dr. Bhavani Shree A and Umamaheswararao Gobbilla

A Study on Examining the Divers of Customer Satisfaction in the Hospitality Industry: Using Kano Model

2

93

15:50-16:10

Do Thanh Tu, Duong Thi Thu Huyen

Management of Human Resources in Education

3

37

15:30-15:50

Hong Liem Pham, Nguyen Xuan Lan

Creating Innovation in Hospitality Industry: The Role of Brand Supporting Behaviour

4

50

15:10-15:30

Do Hai Hung and Nguyen Manh Cuong

The role of management capacity for the sustainable development of small and medium enterprises in Vietnam

5

24

16:10-16:30

Kim Thoa Bui Thi

Occupational safety and health in garment enterprises in vietnam - the corporate social responsibility to employees

Finance - Banking (Session 5)
Session chair: Assoc. Prof. Dr Dang Ngoc Hung and Assoc. Prof. Dr Tran Manh Dung
Room 2 - Floor 6 – A1 building – Hanoi University of Industry
Zoom ID: 943 5068 3535 Password: 247763

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

32

14:50-15:10

Loan Lai Thi Thanh, Van Vu Thi Thuy and Ha Hoang Thi Viet

Determinants of banking liquidity in Vietnamese commercial banks

2

72

15:10-15:30

Nguyen Thi Nhung

The interactions between exchange rate and stock market index in vietnam: an application of vecm model

3

61

15:30-15:50

Thi Thu Loan Bui and Phuong Anh Ngoc Nguyen

Studying the mediating role of financial leverage in the relationship between entrepreneurship orientation and the performance of SMEs

4

91

15:50-16:10

Tran Tat Thanh, Nguyen Van Dinh, Nguyen Thi Hai Yen

Determinants of Dividend Smoothing: Empiracil evidence from listed firms on Vietnamese stock exchanges

5

87

16:10-16:30

Nguyen Phuong Anh

Assessment of the financial safety of securities companies in Vietnam

Science and technology (Session 6)
Session chair: Dr Shivani Agarwal
Room 3 - Floor 12 – A1 building – Hanoi University of Industry
Zoom ID: 997 3468 9605 Password: 259866

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

66

14:50-15:10

Annie Singla and Rajat Agrawal

Comparing the effectiveness of Convolutional Neural Network and Long Short-Term Memory Network for Disaster Based Social Media Messages - Using Thunderstorm and Cyclone as Case Studies

2

51

15:10-15:30

Vu Dinh Khoa and Nguyễn Thị Mai Anh

Investigating the impact of social capital on supply chain resilience and supply chain performance

3

33

15:30-15:50

Anh Vu and Ha Hoang

Impact of training quality on expected training service prices of learners at Vietnamese public universities

4

17

15:50-16:10

Bui Thi Hoang Truyen; Nguyen Phu Phuong Trang

Leadership Styles and Talent Retention From Higher Education Institutions In Viet Nam: Conceptual Framework Paper

5

54

16:10-16:30

Nga Nguyen Thi Hong, Khoa Vu Dinh and Thanh Nguyen Dac

Intention of Vietnamese Enterprises’s digital transformation

Postal 1
Session chair: Dr Nguyen Thi Dieu Linh
Room 1 - Floor 4 – A1 building – Hanoi University of Industry
Zoom ID: 513 564 6862 Password: 122021

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

9

8:30-8:40

Nguyen Thi Hong

Overview of social media marketing and Starbucks’ social media marketing strategy

2

16

8:40-8:50

Vũ Cảnh Lâm

Training high quality human resources in science engineering and technology in the revolution industrial for the fourth

3

20

8:50-9:00

Thi Hien Le

Developing high quality human resources of high-tech agricultural enterprises in vietnam

4

39

9:00-9:10

Hoàng Thị Hương and Nguyễn Thị Mai Anh

Research on the factors affecting the successful implementation of Lean production model in industrial production enterprises in Vietnam

5

52

9:10-9:20

Quang Ngo Van, Thang Tran Quang and Thuong Luu Cong

Corporate social responsibility and employee loyalty: Role of pride and commitment

6

82

9:20-9:30

Bui Thi Phuong Hoa, Quang Van Ngo

Influence of Critical and Economic Motivations on the Intention to Buy Second Hand Clothes of Vietnamese Consumers

7

80

9:30-9:40

Huynh Xuan Hiep, Nguyen Dong Phuong, Nguyen Chi Cong, Dinh Thanh Cung

Factors affecting the quality of accounting information in commercial enterprises in Ho Chi Minh City

8

83

9:40-9:50

Huyen Pham Thu, Nga Nguyen Thi Hong, Nhung Dao Thi, Hong Nguyen Thi Xuan, Nga Nguyen Thi, Dung Nguyen Thi Kim

The impacts of corporate governance on information quality on financial statements

9

90

9:50-10:00

Anh Thi Lan Nguyen, Linh Van Nguyen and Hang Thanh Truong, Thuy Thi Bui

Analysis of some factors affecting business performance from non-financial aspects at enterprises in Nam Dinh province

10

48

10:00-10:10

Viet Tuan Huy Nguyen, Thi Thu Hien Nguyen, Thi Thanh Hoai To and Thi Tuyet Nguyen

The impact level of covid-19 on university students’ mental health in ha noi, vietnam

11

57

10:10-10:20

Thu Hien Nguyen, Thi Thuy Nguyen, Huyen Trang Vu and Thanh Cong Ha

Application Of Technology In Management And Operation Of Agricultural Products Supply Chain In Vietnam During The Covid-19 Pandemic

Postal 2
Session chair: Nguyen Thi Hong Nga
Room 2 - Floor 6 – A1 building – Hanoi University of Industry
Zoom ID: 943 5068 3535 Password: 247763

No

Code

Time

Authors

Paper title

1

44

8:30-8:40

Thu Huyền Trần Thị

Effect of memorable tourism experiences on intention to revisit community-based tourism destination of domestic tourists in Vietnam

2

53

8:40-8:50

Thanh Cong Ha and Quy Thuan Bui

Impact of the Vietnam – EAEU FTA on the trade between Vietnam and Eurasian Economic Union

3

41

8:50-9:00

Thi Nguyet Dung Nguyen, Thanh Cong Ha, Manh Cuong Nguyen and Thi Thu Loan Bui

Impact of Financial Risk on Business Efficiency Listed on The Stock Market in Vietnam

4

55

9:00-9:10

Nguyen Thi Dieu Hien and Nguyen Mai Huong

The factors influencing bank credit capital accessibility of enterprises in hanoi in the context of the covid pandemic

5

65

9:10-9:20

Loan Bui Thi Thu, Thang Nguyen Xuan and Hieu Ta Quang

The determinants of the business performance of commercial banks: A case study of Vietnam

6

40

9:20-9:30

Anh Nguyen Phuong, Loan Nguyen T. Thanh and Nga Nguyen T. Hong.

Using Google translate in teaching and learning activities for English – medium – instruction (EMI) subjects

7

51

9:30-9:40

Vu Dinh Khoa and Nguyễn Thị Mai Anh

Investigating the impact of social capital on supply chain resilience and supply chain performance

8

84

9:40-9:50

Phuong Thao Vu

Analysing the behavior of students and lecturers in using social networks for academic and educational purposes

9

8

9:50-10:00

Thuy Nguyen Thi Thu, Bich-Loan Nguyen and Trung Nguyen Chi

Framework of Using Machine Leaning Techniques in Human Resource Management in Vietnamese Companies

10

59

10:00-10:10

Anh H. Le and Trang M. Nguyen

The influence of work-from-home on job performance during covid-19 pandemic: empirical evidence in hanoi, vietnam

11

96

10:10-10:20

Nguyen Thi Minh Tu and Tran Van Hoang

Technological capacity of manufacturing enterprises in the North Central: Current Status, Issues and Policy Implication

12

88

10:20-10:30

Tran Thi Lan Anh

impacts of diversification on operational efficiency of vietnam commercial bank

  • Thứ Tư, 16:24 08/12/2021

Tin tiêu điểm

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Thứ Tư, 14:52 06/07/2022
Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Thứ Tư, 14:26 06/07/2022
Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022

Các bài đã đăng

Tham quan doanh nghiệp: Điểm sáng từ giảng đường đến doanh nghiệp

Tham quan doanh nghiệp: Điểm sáng từ giảng đường đến doanh nghiệp

Thứ Năm, 08:05 02/02/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Dấu ấn đặc biệt năm 2022

Đại học Công nghiệp Hà Nội - Dấu ấn đặc biệt năm 2022

Thứ Sáu, 08:00 20/01/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến một số điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến một số điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Thứ Sáu, 17:24 13/01/2023
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thứ Sáu, 17:13 13/01/2023
Trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

Trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

Thứ Năm, 17:29 12/01/2023
Gặp mặt kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021)

Gặp mặt kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021)

Thứ Hai, 21:21 06/12/2021
PGS.TS. Phạm Văn Đông - Chủ tịch công đoàn Trường phát động thi đua trong viên chức, người lao động

PGS.TS. Phạm Văn Đông - Chủ tịch công đoàn Trường phát động thi đua trong viên chức, người lao động

Thứ Tư, 16:21 01/12/2021
Tổ chức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tổ chức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 16:00 30/11/2021
Gặp mặt sinh viên tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

Gặp mặt sinh viên tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

Thứ Ba, 15:30 30/11/2021
Hiệu trưởng nhà trường tham gia chương trình về phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát sóng trên VTV1

Hiệu trưởng nhà trường tham gia chương trình về phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát sóng trên VTV1

Thứ Ba, 07:30 23/11/2021

Video giới thiệu