GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng Khóa XI

Ngày 11/10/2014, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng Khóa XI cho đảng viên trong toàn Đảng bộ, BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên và Ban thư ký Hội sinh viên. PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Thư ký thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - là báo cáo viên của hội nghị.

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng Khóa XI

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Quán triệt “Quy chế bầu cử trong Đảng”, chỉ thị của Bộ chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Đồng thời đồng chí cũng thông báo một số tình hình thời sự trong nước và quốc tế như tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình hình biển Đông;… và đề nghị các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong trường tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề nêu trên.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 9 Khoá XI có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt trong nhà trường với nhiệm vụ giáo dục đào tạo con người; đồng chí yêu cầu các chi ủy, đảng ủy tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nội dung của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, mỗi đảng viên trong đảng bộ nhà trường trước hết cần gương mẫu học tập các nội dung của Nghị quyết, các Chi bộ cần triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách thiết thực, phù hợp và hiệu quả, từ đó vận dụng vào tình hình cụ thể trong công tác đào tạo của đơn vị, nhà trường đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có đức - tài và có văn hoá, đồng thời góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI đi vào thực tiễn cuộc sống.

  • Chủ Nhật, 20:21 12/10/2014

Tags:

Tin tiêu điểm

Ứng dụng phát hiện gian lận thi cử của sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội được truyền thông chú ý

Ứng dụng phát hiện gian lận thi cử của sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội được truyền thông chú ý

Thứ Bảy, 09:29 24/07/2021
Làm chủ công nghệ sản xuất bánh răng côn xoắn thay thế sản phẩm nhập khẩu

Làm chủ công nghệ sản xuất bánh răng côn xoắn thay thế sản phẩm nhập khẩu

Thứ Sáu, 07:30 09/07/2021
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Thứ Hai, 07:50 05/07/2021
Làm rõ cơ chế tài chính cho cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ

Làm rõ cơ chế tài chính cho cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ

Thứ Ba, 14:22 22/06/2021
Các trường thuộc Bộ Công Thương: Tăng lợi thế, uy tín đào tạo nhờ chuyển đổi số

Các trường thuộc Bộ Công Thương: Tăng lợi thế, uy tín đào tạo nhờ chuyển đổi số

Thứ Ba, 09:05 01/06/2021

Các bài đã đăng

Ứng dụng phát hiện gian lận thi cử của sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội được truyền thông chú ý

Ứng dụng phát hiện gian lận thi cử của sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội được truyền thông chú ý

Thứ Bảy, 09:29 24/07/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội không tăng học phí và có nhiều chính sách hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội không tăng học phí và có nhiều chính sách hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên

Thứ Sáu, 16:44 23/07/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển thẳng 07 thí sinh đoạt giải cấp quốc gia

Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển thẳng 07 thí sinh đoạt giải cấp quốc gia

Thứ Sáu, 09:21 23/07/2021
Tăng tốc tư vấn, hướng nghiệp: Đa dạng hình thức

Tăng tốc tư vấn, hướng nghiệp: Đa dạng hình thức

Thứ Ba, 07:36 20/07/2021
Sinh viên khoa Công nghệ thông tin với nghiên cứu ứng dụng cho bài toán phát hiện gian lận thi cử

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin với nghiên cứu ứng dụng cho bài toán phát hiện gian lận thi cử

Thứ Hai, 08:21 19/07/2021
Trao đổi kinh nghiệm đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

Trao đổi kinh nghiệm đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

Thứ Bảy, 14:49 11/10/2014
“AAA” - “Thắp sáng tài năng của bạn!”

“AAA” - “Thắp sáng tài năng của bạn!”

Thứ Hai, 13:35 06/10/2014
“Đoàn viên, thanh niên với văn hoá giao thông”

“Đoàn viên, thanh niên với văn hoá giao thông”

Chủ Nhật, 22:28 05/10/2014
Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 tại cơ sở Hà Nam

Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 tại cơ sở Hà Nam

Thứ Bảy, 22:25 04/10/2014
Tưng bừng đêm nhạc hội Chào tân sinh viên tại cơ sở Hà Nam

Tưng bừng đêm nhạc hội Chào tân sinh viên tại cơ sở Hà Nam

Thứ Bảy, 21:26 04/10/2014

Video giới thiệu