Tiếp đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW tại trường

Sáng nay ngày 6/7/2018. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát sơ kết 5 năm kết quả thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trưởng đoàn đại diện Ông Lê Quân Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các thành viên đã đưa ra những vấn đề cần trao đổi về công tác thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Tiếp đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW tại trường

Toàn cảnh buổi làm việc

Đại diện về phía nhà trường Hiệu trưởng PGS.TS Trần Đức Quý đã báo cáo với đoàn khảo sát kết quả sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết về cơ bản trường đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với đổi mới giáo dục, đào tạo; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản trong đào tạotheo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học và đáp ứng nhu cầu của xã hội; Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, bảo đảm trung thực, khách quan và bám sát chuẩn đầu ra; Phát triển đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, phục vụ nhu cầu học tập mọi lúc mọi nơi, học tập suốt đời của người học; Đổi mới công tác quản lý, đảm bảo dân chủ, thống nhất; thực hiện tự chủ gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội; coi trọng đảm bảo chất lượng; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; trả lương theo vị trí việc làm và năng suất lao động; Đổi mới chính sách cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo; Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo.

Trưởng đoàn đại diện Ông Lê Quân đánh giá cao những kết quả mà Nhà trường đã đạt được trong 5 năm qua, những kết quả và ý kiến của trường là cơ sở đề đoàn đưa vào báo cáo với Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa quyết số 29-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Trưởng đoàn cũng ghi nhận những đổi mới phát triển của Nhà trường trong những năm qua và chúc nhà trường ngày càng phát triển hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

  • Thứ Sáu, 15:20 06/07/2018

Tin tiêu điểm

25 sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây tham gia chương trình giao lưu văn hóa hè tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

25 sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây tham gia chương trình giao lưu văn hóa hè tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 11:17 18/07/2018
Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty LETCO

Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty LETCO

Thứ Hai, 14:50 16/07/2018
Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước do PGS.TS Nguyễn Văn Lợi chủ nhiệm đề tài

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước do PGS.TS Nguyễn Văn Lợi chủ nhiệm đề tài

Thứ Tư, 20:47 11/07/2018
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Bảy, 09:46 30/06/2018
Ký Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc - ACCA

Ký Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc - ACCA

Thứ Năm, 10:24 28/06/2018

Các bài đã đăng

25 sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây tham gia chương trình giao lưu văn hóa hè tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

25 sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây tham gia chương trình giao lưu văn hóa hè tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 11:17 18/07/2018
Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty LETCO

Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty LETCO

Thứ Hai, 14:50 16/07/2018
Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước do PGS.TS Nguyễn Văn Lợi chủ nhiệm đề tài

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước do PGS.TS Nguyễn Văn Lợi chủ nhiệm đề tài

Thứ Tư, 20:47 11/07/2018
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Bảy, 09:46 30/06/2018
Ký Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc - ACCA

Ký Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc - ACCA

Thứ Năm, 10:24 28/06/2018
PGS.TS.Trần Đức Quý tham dự Tọa đàm “Đào tạo nhân lực chất lượng cao bắt kịp xu thế CMCN 4.0”

PGS.TS.Trần Đức Quý tham dự Tọa đàm “Đào tạo nhân lực chất lượng cao bắt kịp xu thế CMCN 4.0”

Thứ Hai, 08:52 25/06/2018
Giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố phương pháp xác định các gene chỉ dấu ung thư từ dữ liệu mạng tín hiệu tế bào người

Giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố phương pháp xác định các gene chỉ dấu ung thư từ dữ liệu mạng tín hiệu tế bào người

Chủ Nhật, 20:24 24/06/2018
Tập huấn công tác Tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2018

Tập huấn công tác Tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2018

Thứ Hai, 08:04 18/06/2018

Video giới thiệu