Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động theo Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 4/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ .

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động theo Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 4/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ .

Theo Quyết định của Thủ tướng, Trường sẽ tập trung xây dựng, phát triển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành trường đại học đào tạo, nghiên cứu theo định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ và chất lượng chuẩn quốc gia, một số lĩnh vực đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Trường.

Từ năm học 2017-2018, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó, quyết định quy mô đào tạo, quyết định mở ngành, dừng mở ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV hiện hành (Danh mục đào tạo) và thí điểm mở ngành ngoài Danh mục đào tạo theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với thế mạnh và định hướng phát triển Trường.

Trường được xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định; tổ chức tuyển sinh theo đề án của Trường, phù hợp với yêu cầu, lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định; quyết định chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ngôn ngữ giảng dạy, hình thức đào tạo, cách thức kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; bảo đảm chuẩn đầu ra đã cam kết và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành lập Hội đồng trường theo quy định; Quyết định thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy; xây dựng đề án thành lập Trường Cao đẳng Việt Nhật trực thuộc Trường, đào tạo các ngành nghề theo tiêu chuẩn Nhật Bản trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về tài chính và đầu tư: Trường tự chủ hoàn toàn về tài chính; chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác, trong đó có nguồn vốn tín dụng của nhà nước và các tổ chức tín dụng để quyết định và chịu trách nhiệm về chủ trương, kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư,… nhằm phát triển tổng thể cơ sở vật chất của Trường theo hướng đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Mức thu học phí:

Theo Quyết định của Thủ tướng cho phép trường thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động: Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy trong thời gian thí điểm năm học 2017 - 2018 là 14 triệu đồng/sinh viên/năm học, năm học 2018 - 2019 là 16 triệu đồng/sinh viên/năm học, năm học 2019 - 2020 là 17,5 triệu đồng/sinh viên/năm học. Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần; cao đẳng bằng 0,8 lần mức học phí bình quân tối đa nêu trên; học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo. Đối với các đối tượng đã nhập học trước thời điểm 4/7/2017, Trường thu học phí không vượt quá 20% mức trần học phí quy định đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành 4/7/2017.

Tuy nhiên, năm học 2017-2018 nhà trường chưa thực hiện thu học phí tất cả các hệ đào tạo theo mức tối đa Chính phủ cho phép, mức thu đối với sinh viên đại học chính quy khóa mới là 260.000 đồng/1 tín chỉ, tương đương 12,6 triệu đồng/năm học.

Đại học Công nghiệp Hà Nội đổi mới quản trị đại học và thực hiện tự chủ đại học; tập trung các giải pháp đảm bảo chất lượng, thực hiện kiểm định chất lượng trường đại học; đổi mới phương pháp đào tạo, kết nối với nhà sử dụng lao động để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp,…đó là nhiệm vụ, là mục tiêu phát triển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên một tầm cao mới.

  • Thứ Hai, 15:04 14/08/2017

Tags:

Tin tiêu điểm

Phóng sự: Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022

Phóng sự: Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022

Thứ Hai, 11:16 18/10/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Đổi mới và kết quả năm học 2020 - 2021

Thứ Bảy, 07:12 16/10/2021
Phát triển thuật toán cải tiến robot phục hồi chức năng cho người đột quỵ

Phát triển thuật toán cải tiến robot phục hồi chức năng cho người đột quỵ

Thứ Ba, 20:17 28/09/2021
Hướng dẫn nhập học trực tuyến năm 2021

Hướng dẫn nhập học trực tuyến năm 2021

Thứ Năm, 13:34 16/09/2021
Giới thiệu cơ sở đào tạo Hà Nam, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giới thiệu cơ sở đào tạo Hà Nam, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 11:00 15/09/2021

Các bài đã đăng

Giảng dạy và ứng dụng Hóa học xanh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giảng dạy và ứng dụng Hóa học xanh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Năm, 15:27 21/10/2021
Gặp mặt Ban nữ công nhân ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Gặp mặt Ban nữ công nhân ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thứ Tư, 15:42 20/10/2021
Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, thủ khoa đầu ra của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, thủ khoa đầu ra của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Thứ Hai, 20:18 18/10/2021
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gióng hồi trống khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gióng hồi trống khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 16:03 15/10/2021
Chương trình “Chào tân sinh viên” đặc biệt của Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chương trình “Chào tân sinh viên” đặc biệt của Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 20:14 12/10/2021
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lần thứ VIII

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lần thứ VIII

Chủ Nhật, 17:41 13/08/2017
Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ viên chức quản lý

Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ viên chức quản lý

Thứ Ba, 18:27 25/07/2017
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Huy hiệu Đảng dịp 19/5/2017. Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Huy hiệu Đảng dịp 19/5/2017. Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Thứ Sáu, 17:23 30/06/2017
Bộ Công Thương khảo sát hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

Bộ Công Thương khảo sát hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

Thứ Tư, 19:51 28/06/2017
Tổng kết và trao học bổng "Nguyễn Thanh Bình" năm học 2015-2016

Tổng kết và trao học bổng "Nguyễn Thanh Bình" năm học 2015-2016

Thứ Ba, 17:07 20/06/2017