Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNGTRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2022 - 2026

(Kèm theo Quyết định số 3056/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Họ và tên

Chức vụ, cơ quan công tác

01

Lê Hồng Quân

Chủ tịch Hội đồng Trường

Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

02

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng, Giảng viên chính, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

03

Nguyễn Văn Thiện

Thư ký Hội đồng trường, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Giảng viên chính, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

04Trần Đức QuýBí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

05

Kiều Xuân Thực

Phó Hiệu trưởng, Giảng viên chính, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

06

Hoàng Ngọc Tuệ

Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Giảng viên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

07

Phạm Văn Đông

Chủ tịch Công đoàn trường, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

08

Thân Thanh SơnTrưởng phòng Đào tạo, Giảng viên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

09

Đặng Trọng Hợp

Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Giảng viên, Đại học Công nghiệp Hà Nội

10

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó Trưởng khoa, Khoa Kế toán Kiểm toán, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

11

Hoàng Anh

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Giảng viên, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

12

Cao Quốc Hưng

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương

13

Trần Việt Hòa

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương

14

Phan Xuân Dũng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

15

Trần Quốc Toản

Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Bộ Công Thương
16Nguyễn Chỉ SángNguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương

17

Nguyễn Thị Linh Chi

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội