Phòng Quản trị

Phòng Quản trị

Quá trình hình thành và phát triển

Lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành của phòng Quản trị luôn gắn liền với sự phát triển của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Phòng Quản trị đã nhiều lần đổi thay tên goi cho phù hợp với qui mô, nhiệm vụ chiến lược và cơ cấu tổ chức chung của nhà trường (Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Quản trị - Đời sống…) và nay là Phòng Quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng
Là phòng chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác Quản trị, các hoạt động dịch vụ và quản lý toàn bộ hệ thống Điện – Nước được Nhà trường giao.

- Quản lý đất đai. Lập kế hoạch xây dựng theo quy hoạch. Cải tạo, sửa chữa các công trình hiện có, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình để đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng.
- Quản lý, bố trí sử dụng các công trình nhà ở, nhà làm việc, lớp học, hội trường, sân bãi, công trình công cộng một cách hợp lý, có hiệu quả.
- Quản lý, trang bị tài sản HCQT và văn phòng phẩm, kể cả tài sản khu Ký túc xá theo kế hoạch Giám hiệu duyệt.
- Tổ chức chăm sóc cây bóng mát, vườn hoa, cây cảnh.
- Quản lý toàn bộ hệ thống Điện – Nước trong toàn trường. Cung cấp điện - nước phục vụ sinh hoạt trong toàn trường, phục vụ xưởng thực tập, các khu làm việc, khu giảng đường, khu công cộng…
- Tổ chức hoạt động dịch vụ được Nhà trường giao.
Cơ cấu tổ chức
* Ban lãnh đạo
Trưởng phòng:Nguyễn Chí Bảo.
Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 204.
Phó Trưởng phòng: Đỗ Văn Hưng.
Điện thoại: 04 37637679.
Phó Trưởng phòng: Vũ Đức Hậu.
Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 237.
Email: hauvd78@gmail.com

Bí thư chi bộ: Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Vũ Đức Hậu

Cơ sở vật chất
Gồm 04 phòng làm việc. Khu A: 03 phòng, khu B: 01 phòng, cơ sở Hà Nam.

Những thành tích nổi bật
Hàng năm, Phòng Quản trị đều có 2 đến 3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, tập thể cán bộ - công nhân viên đạt lao động giỏi. Phòng đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các Sở, Ban, Ngành và của Công Đoàn Công thương Việt Nam.

Trong cuộc thi tìm hiểu “Tiết kiệm năng lượng” phòng đã đạt giải nhất tập thể; giải cá nhân có 01 giải nhất, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích.

Địa chỉ liên hệ

Cơ sở 1 (Khu A):
Hội trường tầng 1, H1, cơ sở 1 (khu A), Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 043 7655121 số máy lẻ 204.
Dự án xây dựng: 043 7637679.
Cơ sở 2 (Khu B):
Nhà B2, xã Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 043 7656143.
Email: phongqt@haui.edu.vn