Trung tâm Quản lý ký túc xá

Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Quá trình hình thành và phát triển

Trung tâm Quản lý Ký túc xá được hình thành trên cơ sở Quyết định số 1370/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ - Nhà ăn - Ký túc xá.

Chức năng, nhiệm vụ

- Trung tâm quản lý Ký túc xá là đơn vị dịch vụ, phục vụ cho cán bộ, viên chức, học sinh – sinh viên nhà trường.
- Tổ chức quản lý: dịch vụ, phục vụ ăn, ở, trông giữ các phương tiện đi lại của CBVC, HSSV, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hoá, thể thao của học sinh, sinh viên nội trú một cách khoa học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên…
- Đề xuất và thực hiện các quy định về tổ chức, quản lý cơ sở vật chất phục vụ học sinh, sinh viên một cách chủ động, có hiệu quả giáo dục và kinh tế.
- Chủ động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các phòng, khoa, ban trong Nhà trường nhằm góp phần quản lý, giáo dục tư tưởng, chính trị và các mặt khác cho sinh viên nội trú.
- Hàng năm, Trung tâm phối hợp với các Khoa, Ban, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên… các cán bộ lớp để bàn các kế hoạch quản lý và phục vụ học sinh, sinh viên nội trú ngày càng tốt hơn.
- Tổ chức các hội nghị về quản lý sinh viên nội trú. Lập kế hoạch hoạt động toàn diện của Trung tâm và dự trù kinh phí hàng năm để Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.
- Quản lý, phục vụ lưu học sinh.

Cơ cấu tổ chức

* Ban lãnh đạo:
+ Giám đốc: TS. Trần Phúc Hoà.
Điện thoại: 043 7655121. Số nội bộ 286.
+ Phó giám đốc: Đinh Bạt Giáp

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Dục

+ Phó Giám đốc: Vũ Thái Giang

Điện thoại: 043 7655121. Số nội bộ 286.

Cơ sở vật chất

Tổng diện tích Trung tâm Quản lý Ký túc xá 35.811 m2 gồm khu nhà ăn, khu phòng ở, sân sinh hoạt chung

- Nhà ăn:

Tổng diện tích xây dựng: 5351m2, ở cả ba cơ sở. Nhà ăn của trường được trang bị các thiết bị nấu ăn công nghiệp hiện đại nhất hiện nay.

Phòng ăn rộng rãi, khang trang, bàn ghế đẹp, sạch, thoáng mát, có thể phục vụ hàng ngàn sinh viên, tổ chức tiệc cưới, hội nghị, sinh nhật với nhiều loại hình khác nhau.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá đã triển khai dịch vụ hiện đại như máy bán hàng tự động, bán các sản phẩm nước giải khát...

- Ký túc xá:

+ Cơ sở 1: KTX 9 tầng - Phường Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

-Tổng diện tích xây dựng: 9704m2. Tổng số gồm 272 phòng dành cho sinh viên ở Nội trú. Đáp ứng được khoảng 2.200 chỗ ở

- Mặt bằng tầng 1 gồm phòng làm việc của Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý, câu lạc bộ sinh viên, gian hàng siêu thị, phòng máy tính, câu lạc bộ bi a, bóng bàn, thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc gội đầu, gian hàng sách sinh viên, câu lạc bộ Anh văn, tiếng Nhật, phòng điện thoại, nhà tập thể chất, phòng tiếp khách, phòng ăn của học sinh, sinh viên, nhà gửi xe, tư vấn du lịch, kỹ năng mềm, nạp tiền điện thoại, gian hàng máy tính-bảo hành.

+ Cơ sở 2 - Phường Tây Tựu - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

-Tổng diện tích xây dựng: 4500m2. Tổng số gồm 184 phòng dành cho sinh viên ở Nội trú. Đáp ứng được khoảng 1.500 chỗ ở

- Nhà K1: 03 tầng dành cho sinh viên, tổng số 36 phòng, đáp ứng được khoảng 300 chỗ ở.
- Nhà K2: 03 tầng, dành cho sinh viên, tổng số 28 phòng, đáp ứng được khoảng hơn 250 chố ở.
- Nhà K3: 04 tầng, tổng số 36 phòng, dành cho sinh viên, đáp ứng khoảng 300 chỗ ở.
- Nhà K4: 5 tầng, 84 phòng, đáp ứng khoảng 650 chỗ ở.

Tại khu B, toàn bộ tầng 1 của KTX 5 tầng cũng bố trí các dịch vụ để phục vụ học sinh-sinh viên như ở khu A: gian hàng sinh viên, nơi tiếp khách sinh viên, phòng máy tính, câu lạc bộ thể thao...

+ Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong - Thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

-Tổng diện tích xây dựng: 15.035m2. Tổng số gồm 357 phòng dành cho sinh viên ở Nội trú. Đáp ứng được khoảng 3.000 chỗ ở

- Nhà G: 21 phòng, đáp ứng khoảng 500 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C13: Tổng 11 phòng, đáp ứng khoảng 165 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C14: Tổng 11 phòng, đáp ứng khoảng 165 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C15: Tổng 52 phòng, đáp ứng khoảng 360 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C16: Tổng 52 phòng, đáp ứng khoảng 520 chỗ ở cho sinh viên.

- Nhà C17: Tổng 210 phòng, đáp ứng khoảng 1300 chỗ ở cho sinh viên.

Trong khuôn viên KTX có nhà ăn sinh viên, gian hàng sinh viên, nơi tiếp khách sinh viên, dịch vụ Internet Wifi...

Đối tượng ở nội trú
Đầu năm học, Trung tâm sẽ nhận đơn và xét cho học sinh, sinh viên ở nội trú theo thứ tự các điều kiện ưu tiên trong quy chế học sinh, sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, sau đó sẽ xếp theo nhu cầu, nguyện vọng của HSSV.

Mục tiêu phục vụ: "Trật tự, kỷ cương, văn minh, sạh đẹp"

- Quản lý, sắp xếp chỗ ăn, ở cho học sinh, sinh viên từng phòng, từng nhà. Đảm bảo an ninh, trật tự, tài sản, vệ sinh môi trường.
- Tích cực thực hiện nếp sống văn minh, phong trào văn hoá, văn ghệ, thể dục thể thao trong khu KTX.
- Hướng dẫn tổ chức, thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả các mặt thực hiện nội quy KTX của sinh viên.
- Triển khai các chủ trương, các hoạt động của Ban lãnh đạo Nhà trường tới học sinh, sinh viên.
- Trung tâm phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hộí sinh viên lập kế hoạch tổ chức cuộc thi “Phòng ở kiểu mẫu” trong khu nội trú nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và đa dạng hoá các hoạt động thi đua; đưa các hoạt động đi vào chiều sâu; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng KTX “Trật tự, kỷ cương, văn minh, sạch đẹp”.
- Cung cấp các dịch vụ sinh hoạt, học tập phục vụ sinh viên.

* Nhà xe: Cơ sở 1 có 06 điểm, cơ sở 2 có 01điểm trông giữ xe cho CBVC, HSSV.
Địa chỉ:
*KTX Cơ sở 1 (khu A): tầng 1, nhà K1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0964.229.211
* KTX Cơ sở 2 (khu B): tầng 1, nhà K1, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

* KTX Cơ sở 3 (Hà Nam): tầng 1, nhà K1, phường Lê Hồng Phong - Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Một số hình ảnh Trung tâm Dịch vụ - Ký túc xá: https://www.haui.edu.vn/vn/html/hinh-anh1

Thông báo về việc đăng ký ở nội trú Ký túc xá tải về tại đây