Bế mạc Tuần 5S lần thứ 13

Sáng ngày 28/4/2017, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 13.

Với chủ đề "5S với tiết kiệm chống lãng phí", theo đánh giá của Uỷ ban 5S, tuần 5S lần thứ 13 được tổ chức đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó phần nhận thức về hoạt động đã có sự chuyển biến sâu sắc.

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 13

Ủy ban 5S tặng giấy chứng nhận cho các đơn vị đạt giải trong tuần 5S lần thứ 13.

Hoạt động 5S tiếp tục được triển khai rộng rãi tại tất cả các khu vực, các đơn vị trong trường; Cá nhân đã nhận thức được lợi ích của việc thực hiện 5S tại đơn vị, từ đó có trách nhiệm và tự giác thực hiện; Công tác kiểm tra, đánh giá của Uỷ ban 5S đã có nhiều đổi mới, hướng tới việc chủ động thực hiện và nâng cao công tác tự đánh giá 5S tại đơn vị. Theo kết quả đánh giá của Uỷ ban 5S, mức độ thực hiện 5S trong toàn trường ngày càng được cải thiện và nâng cao. Một số đơn vị đã có nhiều cải tiến trong tuần 5S lần thứ 13. Theo kết quả đánh giá: Khối văn phòng: Giải Nhất: Trung tâm Thông tin - Thư viện; giải Nhì: Phòng Tổ chức Hành chính; giải Ba: Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp. Khối Khoa - TT đào tạo: Giải Nhất: Khoa Công nghệ Ô tô; giải Nhì: Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang. Đoàn Thanh niên Nhà trường đạt giải Tuyên truyền.

Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mỗi cá nhân, học sinh sinh viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện 5S.

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện 5S của đoàn thanh niên, hội sinh viên; hình thành thêm các tổ, nhóm thanh niên tình nguyện hướng dẫn 5S tại các khu vực, đặc biệt là khu vực nội trú, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông các khu vực cổng trường học cơ sở 1, 2 và trong khuôn viên trường. Có kế hoạch tập huấn công tác 5S cho giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên tại Hà Nam.

- Nâng cao chất lượng thực hiện 5S tại các đơn vị, thực hiện 5S đúng chất, đặc biệt là cải tiến công tác sàng lọc, sắp xếp hồ sơ, tài liệu…

- Xây dựng kế hoạch thực hiện 5S hằng tháng, nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá và cải tiến các đơn vị. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá.