Bảng phân công phụ trách các khu vực theo Chi đoàn của Hội sinh viên

Thứ Bảy, 27/10/2012 13:29
Hưởng ứng hoạt động 5S của nhà trường, Hội sinh viên, đội tuyên truyền 5S đã có nhiều hoạt động thiết thưc và hiệu quả.
Các tin đã đưa khác: