Bế mạc Tuần 5S lần thứ 15

Sau một tuần triển khai đánh giá hoạt động 5S tại các đơn vị, chiều ngày 27/4/2018, Ủy ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tổng kết và bế mạc đánh giá tuần 5S lần thứ 15.

Tuần 5S lần thứ 15 với chủ đề "Hoạt động 5S gắn với công tác an toàn" được Ủy ban 5S triển khai từ ngày 23-27/4/2018 tại tất cả các đơn vị.

Đánh giá chung tình hình triển khai và thực hiện hoạt động 5S trong toàn trường, TS.Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường kết luận: Các mục tiêu đề ra của tuần 5S lần thứ 15 cơ bản đã hoàn thành, có nhiều đơn vị có những đổi mới, thực hiện 5S chuyên sâu hơn, nhưng vẫn còn chưa đồng bộ.

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 15

Ban 5S đi kiểm tra tại các đơn vị

Thầy cũng chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế qua tuần 5S vừa qua: Dù đã thực hiện 5S được 8 năm, nhưng nhiều đơn vị trong trường vẫn chưa thực sự làm 5S một cách tự giác, chưa thường xuyên. Một số đơn vị chưa có bảng phân công 5S rõ ràng, hoạt động sàng lọc giấy tờ, tài liệu vẫn chưa làm tốt, vẫn chưa ý thức làm 5S ở khu vực chung…Thầy nhấn mạnh: “Nhằm đảm bảo môi trường làm việc, học tập luôn Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn, hướng tới ý thức tự đánh giá ở đơn vị, với chủ đề lần này là Hoạt động 5S gắn với công tác an toàn, đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ. Mong rằng, tất cả các đơn vị sẽ nâng cao nhận thức về nhiệm vụ 5S, thực hiện tự giác và thường xuyên”.

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 15

TS.Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao Giải cho các đơn vị tại buổi Bế mạc tuần 5S lần thứ 15

Kết quả tổng kết, đánh giá tuần 5S lần thứ 15 như sau:

* Khối Khoa – Trung tâm Đào tạo:

Giải Nhất: Trung tâm Cơ khí

Giải Nhì: Khoa Quản lý Kinh doanh

Giải Ba: Trung tâm Đào tạo Quốc tế

* Khối Văn phòng

Giải Nhất: Phòng Thanh tra Giáo dục

Giải Nhì: Phòng Khoa học Công nghệ

Giải Ba: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

Giải tuyên truyền hoạt động 5S thuộc về Đoàn Thanh niên Nhà trường, Hội sinh viên