Kế hoạch tổ chức tuần 5S lần thứ 8

Thứ Tư, 29/10/2014 10:16
Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng thời tiếp tục duy trì và củng cố ý thức thực hiện hoạt động 5S của cán bộ viên chức và sinh viên, học sinh, trong các ngày 10/11/2014-13/11/2014, Ủy ban 5S sẽ tiến hành các công tác đánh giá việc thực hiện tại các đơn vị.
Trong tuần từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 11 năm 2012, hưởng ứng tuần 5S chủ đề khu vực chung tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, các đơn vị và đoàn thanh niên, hội sinh viên đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm cải tiến môi trường làm việc và học tập.

Ngày 30/10/2012, Lãnh đạo nhà trường chính thức phê duyệt kế hoạch số 1992/KH-ĐHCN về việc tổ chức khai mạc tuần 5S lần thứ 4 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ( tải về tại đây ).

Lãnh đạo nhà trường đã chính thức phê duyệt kế hoạch số 1942/KH-ĐHCN về việc tổ chức tuần 5S lần thứ 4 (tải về tại đây).

Ngày 22/10/2012, Ủy ban 5S đã thông qua kế hoạch số 1915/KH-ĐHCN về việc thực hiện ngày 5S tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (tải về tại đây).