Bế mạc Tuần 5S lần thứ 17

Chiều ngày 31/5/2019, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bế mạc và trao giải Tuần 5S lần thứ 17 với chủ đề: “Hoạt động 5S gắn với an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh”.

Xem thêm

Tuần 5S lần thứ 16 với chủ đề: “5S với hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống Nhà trường”

Tuần 5S lần thứ 16 tiếp tục thực hiện việc tự đánh giá, công khai kết quả tự đánh giá tại đơn vị. Dựa trên kết quả tự đánh giá của đơn vị, Uỷ Ban 5S sẽ tiến hành công tác rà soát, đánh giá và đưa ra những khuyến nghị giúp đơn vị duy trì và thực hiện đúng các nội dung của hoạt động 5S.

Xem thêm

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 15

Sau một tuần triển khai đánh giá hoạt động 5S tại các đơn vị, chiều ngày 27/4/2018, Ủy ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tổng kết và bế mạc đánh giá tuần 5S lần thứ 15.

Xem thêm

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 13

Sáng ngày 28/4/2017, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 13.

Xem thêm

Khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13

Sáng ngày 25/4/2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13 với chủ đề: "5S với tiết kiệm chống lãng phí".

Xem thêm

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 12

Sáng ngày 11/11/2016, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 12.

Xem thêm

Khai mạc Tuần 5S lần thứ 12 với chủ đề "5S với thực hiện nhiệm vụ năm học"

Sáng ngày 08/11/2016, Uỷ ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành khai mạc và triển khai kế hoạch Tuần 5S lần thứ 12.

Xem thêm

Khai mạc tuần 5S lần thứ 11

Chiều ngày 25/4/2016, Uỷ ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức khai mạc tuần 5S lần thứ 11.

Xem thêm