Bế mạc Tuần 5S lần thứ 13

Sáng ngày 28/4/2017, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 13.

Xem thêm

Khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13

Sáng ngày 25/4/2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13 với chủ đề: "5S với tiết kiệm chống lãng phí".

Xem thêm

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 12

Sáng ngày 11/11/2016, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 12.

Xem thêm

Khai mạc Tuần 5S lần thứ 12 với chủ đề "5S với thực hiện nhiệm vụ năm học"

Sáng ngày 08/11/2016, Uỷ ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành khai mạc và triển khai kế hoạch Tuần 5S lần thứ 12.

Xem thêm

Khai mạc tuần 5S lần thứ 11

Chiều ngày 25/4/2016, Uỷ ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức khai mạc tuần 5S lần thứ 11.

Xem thêm

Bế mạc tuần 5S lần thứ 10

Chiều ngày 13/11/2015, Uỷ ban 5S đã tổ chức buổi lễ bế mạc tuần 5S lần thứ 10 với sự tham dự của tất cả các đại diện đơn vị, đoàn thanh niên, hội sinh viên Nhà trường.

Xem thêm

Tuần đánh giá 5S lần thứ 10

Tuần đánh giá 5S lần thứ 10 vừa chính thức được bắt đầu vào hôm nay, thứ ba ngày 10/11/2015 và dự kiến sẽ kết thúc vào sáng ngày 12/11/2015.

Xem thêm

Thông báo tổ chức tuần 5S lần thứ 10

Trong các ngày từ 02/11 đến 06/11/2015, trường Đại học công nghiệp Hà Nội tổ chức tuần 5S lần thứ 10.

Xem thêm