Bế mạc Tuần 5S lần thứ 12

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 12

Chủ Nhật, 13/11/2016 16:27
Sáng ngày 11/11/2016, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 12.
Khai mạc Tuần 5S lần thứ 12 với chủ đề
Sáng ngày 08/11/2016, Uỷ ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành khai mạc và triển khai kế hoạch Tuần 5S lần thứ 12.

Khai mạc tuần 5S lần thứ 11
Chiều ngày 25/4/2016, Uỷ ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức khai mạc tuần 5S lần thứ 11.

Bế mạc tuần 5S lần thứ 10
Chiều ngày 13/11/2015, Uỷ ban 5S đã tổ chức buổi lễ bế mạc tuần 5S lần thứ 10 với sự tham dự của tất cả các đại diện đơn vị, đoàn thanh niên, hội sinh viên Nhà trường.

Tuần đánh giá 5S lần thứ 10
Tuần đánh giá 5S lần thứ 10 vừa chính thức được bắt đầu vào hôm nay, thứ ba ngày 10/11/2015 và dự kiến sẽ kết thúc vào sáng ngày 12/11/2015.

Trong các ngày từ 02/11 đến 06/11/2015, trường Đại học công nghiệp Hà Nội tổ chức tuần 5S lần thứ 10.

Đánh giá tuần 5S lần thứ 9
Trong các ngày từ 26-28/5/2015, Ủy ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành đánh giá hoạt động 5S lần thứ 9 tại ba cơ sở của Nhà trường.

Đoàn trường triển khai công tác 5S lần thứ 9
Sáng ngày 25/5/2015, Đoàn trường đã tiến hành triển khai rà soát các hoạt động hưởng ứng Tuần 5S lần thứ 9.

Bế mạc đánh giá 5S lần thứ 9
Sau một tuần triển khai đánh giá hoạt động tại các đơn vị, chiều ngày 29/5/2015, Ủy ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tổng kết và bế mạc đánh giá 5S tuần thứ 9.

Tổ chức tuần 5S lần thứ 9
Trong các ngày từ 18-24/5/2015, Ủy ban 5S Nhà trường tổ chức tuần 5S lần thứ 9 với chủ đề "5S với công tác an toàn".

Đánh giá công tác 5S tháng 4 tại đơn vị
Ngày 24/4/2015, đoàn kiểm tra của Ủy ban 5S đã tiến hành đánh giá công tác 5S tháng 4 tại đơn vị.