Bế mạc Tuần 5S lần thứ 13

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 13

Thứ Bảy, 29/04/2017 08:50
Sáng ngày 28/4/2017, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 13.
Khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13
Sáng ngày 25/4/2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 13 với chủ đề: "5S với tiết kiệm chống lãng phí".

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 12
Sáng ngày 11/11/2016, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 12.

Khai mạc Tuần 5S lần thứ 12 với chủ đề
Sáng ngày 08/11/2016, Uỷ ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành khai mạc và triển khai kế hoạch Tuần 5S lần thứ 12.

Khai mạc tuần 5S lần thứ 11
Chiều ngày 25/4/2016, Uỷ ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức khai mạc tuần 5S lần thứ 11.

Bế mạc tuần 5S lần thứ 10
Chiều ngày 13/11/2015, Uỷ ban 5S đã tổ chức buổi lễ bế mạc tuần 5S lần thứ 10 với sự tham dự của tất cả các đại diện đơn vị, đoàn thanh niên, hội sinh viên Nhà trường.

Tuần đánh giá 5S lần thứ 10
Tuần đánh giá 5S lần thứ 10 vừa chính thức được bắt đầu vào hôm nay, thứ ba ngày 10/11/2015 và dự kiến sẽ kết thúc vào sáng ngày 12/11/2015.

Trong các ngày từ 02/11 đến 06/11/2015, trường Đại học công nghiệp Hà Nội tổ chức tuần 5S lần thứ 10.

Đánh giá tuần 5S lần thứ 9
Trong các ngày từ 26-28/5/2015, Ủy ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành đánh giá hoạt động 5S lần thứ 9 tại ba cơ sở của Nhà trường.

Đoàn trường triển khai công tác 5S lần thứ 9
Sáng ngày 25/5/2015, Đoàn trường đã tiến hành triển khai rà soát các hoạt động hưởng ứng Tuần 5S lần thứ 9.

Bế mạc đánh giá 5S lần thứ 9
Sau một tuần triển khai đánh giá hoạt động tại các đơn vị, chiều ngày 29/5/2015, Ủy ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tổng kết và bế mạc đánh giá 5S tuần thứ 9.