Tổng kết công tác Văn hóa - Văn nghệ năm 2016

Sáng ngày 20/01/2017, tại phòng họp tầng 2 nhà A12 đã tổ chức Tổng kết hoạt động Văn hóa - Văn nghệ Nhà trường năm 2016.

Tổng kết công tác Văn hóa - Văn nghệ năm 2016

Trong năm qua, bộ phận thường trực công tác Văn hóa - Văn nghệ Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, được tổ chức với nhiều loại hình phong phú, đa dạng và đạt được nhiều giải thưởng. Trong đó đặc biệt đội Văn nghệ Nhà trường đã dành giải Nhì toàn đoàn với 03 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc tại Hội diễn văn nghệ quần chúng Bộ Công Thương.

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, kiến nghị đề xuất. Bộ phận thường trực công tác Văn hóa - Văn nghệ Nhà trường ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp và đề xuất, đồng thời quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2017.