Hội thảo về quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thăng Long II

Vào ngày 23/11/2012, với sự hỗ trợ của Dự án, ĐHCNHN đã tổ chức hội thảo “phát triển quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp” tại Khu Công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Hội thảo về quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thăng Long II

Đại diện của các công ty Hoya, Nikkiso, Kyocera, Akebono và Kyoto Biken đã đến tham dự hội thảo. Phía trường đã có bài trình bày tổng quát về trường và các chương trình đào tạo. Đại diện các doanh nghiệp cũng trình bày ngắn gọn về công ty mình và lĩnh vực hoạt động, sản phẩm chính. Sau đó đại diện các doanh nghiệp tập trung thảo luận một số vấn đề: (i) điểm mạnh và điểm yếu của sinh viên ĐHCNHN; (ii) kiến thức và kỹ năng mà sinh viên cần học được ở trường; và (ii) nhu cầu đào tạo nhân viên của công ty. Một số công ty nhận xét rằng sinh viên sau khi ra trường nói chung còn thiếu kỹ năng làm việc nhóm và nhận thức về an toàn lao động. Ngoài ra, sinh viên còn yếu về ngoại ngữ như tiếng Anh và tiếng Nhật. Liên quan đến vấn đề đào tạo cho nhân viên, các công ty không có nhu cầu gì cụ thể nhưng họ cũng rất quan tâm đến khóa bảo dưỡng và QC của trường. Khu công nghiệp Thăng Long II muốn ĐHCNHN thường xuyên tổ chức những hội thảo như thế này với các công ty trong khu công nghiệp.