Bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn về QC

Vào ngày 28/11/2012, khóa đào tạo ngắn hạn đầu tiên về QC đã kết thúc sau 12 ngày đào tạo. Ông Hà Xuân Quang, Phó hiệu trưởng, đại diện công ty Toyota và Hoya đã đến tham dự lễ bế giảng.

Bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn về QC

Trước khi lễ bế giảng diễn ra là phần trình bày của sinh viên. SInh viên được chia thành 3 nhóm để làm bài tập nhóm. Các em sẽ sử dụng 7 công cụ quản lý chất lượng vừa được học để giải quyết các vấn đề của trường, bao gồm: vấn đề 5S tại khu vực chung, vấn đề an toàn giao thông trong trường, và cách thức thu hút thêm nhiều sinh viên đến thư viện. Mỗi nhóm có 20 phút để trình bày về những điều các em đã tìm hiểu được khi đi thăm quan công ty 4P cũng như kết quả bài tập nhóm của nhóm mình. Sau đó, các sinh viên khác và giáo viên tiếp tục đặt câu hỏi để thảo luận. Ngoài ra, các giáo viên đã mời được 3 nhóm QC của công ty Toyota đến trình bày. Thông qua các bài trình bày chuyên nghiệp của công ty Toyota, sinh viên sẽ phần nào hiểu được vấn đề quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp.

Trong phần bế giảng có nội dung phản hồi của sinh viên. Hầu hết sinh viên đều đánh giá đây là một khóa học hay và lý thú. Kết thúc khóa học, các sinh viên được phát chứng chỉ do ĐHCNHN cấp.