Báo cáo đầu ra 1 trong cuộc họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6 (từ 6/2016 đến 3/2017)

Nhiệm vụ của đầu ra 1: Xây dựng một mô hình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với quy đình hiện hành ở Việt Nam.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 1 trong cuộc họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 5 (từ 12/2015 đến 5/2016)

Nhiệm vụ của đầu ra 1: Xây dựng một mô hình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với quy đình hiện hành ở Việt Nam.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 1 trong cuộc họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 4 (từ 6/2015 đến 11/2015)

Nhiệm vụ của đầu ra 1: Xây dựng một mô hình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với quy đình hiện hành ở Việt Nam.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 1 trong cuộc họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 3 (từ 12/2014 đến 5/2015)

Nhiệm vụ của đầu ra 1: Xây dựng một mô hình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với quy đình hiện hành ở Việt Nam.

Xem thêm

Hội thảo giới thiệu quy trình tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật dạy nghề

Sáng ngày 19/12/2014, Dự án HaUI-JICA đã tổ chức Hội thảo giới thiệu quy trình (mô hình) đào tạo bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật dạy nghề. TS. Hà Xuân Quang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi hội thảo.

Xem thêm

Thăm và khảo sát trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2013, nhóm Công tác dự án JICA-HaUI do ông Hà Xuân Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường đã có chuyến thăm và kháo sát về mô hình đào tạo giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Thăm và khảo sát trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2013, nhóm công tác dự án JICA-HaUI gồm ông Yorio Kanemaru-Cố vấn trưởng, ông Vũ Đình Thơm-Giám đốc Trung tâm Việt Nhật cùng các thành viên trong dự án đã có chuyến thăm và khảo sát về mô hình đào tạo giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Xem thêm

Hội thảo giới thiệu dự án “Tăng cường năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2013, ông Phương Hoàng Kim- Vụ trưởng Vụ Phát triển Nguồn nhân lực, Bộ Công Thương kiêm Giám đốc dự án đã chủ trì hội thảo “Giới thiệu dự án Tăng cường năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật dạy nghề”.

Xem thêm