Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2014-2015

Ngày 22/5/2015, hai nhóm nghiên cứu của giảng viên khoa Ngoại ngữ đã bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp trường theo đúng kế hoạch đề ra. Cả hai đề tài đều mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn giảng dạy Tiếng Anh tại ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2014-2015

Tiến sỹ Bùi Thị Ngân - chủ tịch Hội đồng - đọc quyết định nghiệm thu đề tài

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2014-2015

Nhóm nghiên cứu với đề tài Dạy và học kỹ năng nghe hiểu theo dạng bài thi TOEIC cho SV năm 3 ĐH Công nghiệp Hà Nội

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2014-2015

Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài Nghiên cứu việc ứng dụng chiến lược đọc sâu trong học kỹ năng đọc hiểu của SV chuyên ngữ ĐHCNHN