Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề

Chiều ngày 22/10/2015, khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức buổi hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề. Chủ trì hội thảo là TS. Vũ Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học, Phó trưởng Ban thường trực Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

Tham gia hội thảo có TS. Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Khang - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cùng các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài khoa tham dự.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề

Hội thảo đã lắng nghe phần trình bày của TS. Trần Thị Duyên - giảng viên khoa trình bày dự thảo chương trình tập huấn về kiểm tra đánh giá cho giáo viên tiếng Anh của các trường khối kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề

Trên cơ sở báo cáo trình bày dự thảo, hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung, đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học, từ đó cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng được nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho đọi ngũ giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề trên cả nước.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo

Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề

Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung, hình thức tập huấn kiểm tra đánh giá cho giảng viên ngoại ngữ khối các trường kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề