KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2016

Theo thông báo số 52/TB-ĐHCN ngày 10/03/2017, Khoa Ngoại ngữ có 5 đề tài được xét duyệt nghiệm thu trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017. Chi tiết tải về tại đây