Bộ môn Tài chính – Ngân hàng thực tế tại Ngân hàng HTX Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh

Căn cứ kế hoạch năm học (2018 – 2019), Bộ môn Tài chính - Ngân hàng tổ chức thực tế doanh nghiệp lần thứ nhất. Với mục tiêu gắn kết đào tạo với thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, nên điểm đến của đoàn công tác lần này là một ngân hàng với phương thức hoạt động kinh doanh khá đặc thù là Phòng giao dịch số 3 thuộc Ngân hàng HTX Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.

Ngân hàng HTX Việt Nam tiền thân là Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương được thành lập ngày 05/08/1995 và năm 2013 được chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc chuyển đổi này trong bối cảnh năng lực cạnh tranh vẫn còn yếu, sản xuất gặp nhiều khó khăn là một thách thức lớn đối với toàn hệ thống Ngân hàng HTX Việt Nam nói chung, Chi nhánh Bắc Ninh nói riêng. Tuy nhiên, biến khó khăn thành cơ hội, cũng chính từ việc chuyển đổi mà Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Bắc Ninh đã có thêm các điều kiện thiết yếu để tương trợ thành viên và phát huy vai trò “Ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân” thành viên trên địa bàn.

Để hiểu rõ hoạt động của Ngân hàng HTX Việt Nam nói chung, chi nhánh Bắc Ninh nói riêng, thầy/cô trong bộ môn Tài chính – Ngân hàng nhận được sự tiếp đón và trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác của lãnh đạo Phòng Giao dịch số 3 (huyện Yên Phong). Đoàn cán bộ giảng viên đã tìm hiểu tổng thể về các lĩnh vực hoạt động của Phòng giao dịch, và tìm hiểu sâu về lĩnh vực tín dụng.

Phòng Giao dịch số 3 huyện Yên Phong - Chi nhánh Bắc Ninh được thành lập vào ngày 15/10/2010. Đến nay, Phòng Giao dịch số 3 có quy mô hoạt động tăng gấp 22 lần so với thời điểm thành lập. Điều này cho thấy, Phòng Giao dịch đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, tạo lòng tin cho khách hàng bằng nhiều gói tín dụng hấp dẫn. Điều đặc biệt là trong suốt thời gian hoạt động, Phòng Giao dịch số 3 huyện Yên Phong không phát sinh nợ xấu.

Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Phong không có quỹ cơ sở nên hoạt động của Phòng Giao dịch số 3 chủ yếu là cho vay cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân. Ngân hàng HTX chi nhánh Bắc Ninh giống như các ngân hàng thương mại cổ phần khác với đầy đủ các hoạt động như: tiền gửi, cho vay, thấu chi cá nhân, bảo lãnh, thẻ, chuyển tiền,… nhưng đối với Ngân hàng HTX chi nhánh Bắc Ninh hoạt động chủ yếu vẫn là chuyển tiền, tiền gửi và cho vay.

Thông qua chuyến đi thực tế doanh nghiệp, đoàn cán bộ giảng viên của Bộ môn Tài chính - Ngân hàng đã nắm bắt được những nội dung:

i. Cơ cấu tổ chức của Quỹ tín dụng và cơ cấu tổ chức bộ phận tín dụng;

ii. Quy trình nghiệp vụ tín dụng tại đơn vị (các bước thực hiện nghiệp vụ);

iii. Hồ sơ, biểu mẫu thực hiện theo quy trình nghiệp vụ tín dụng;

iv. Tính năng, cơ chế vận hành phần mềm hỗ trợ hoạt động tín dụng đang sử dụng tại đơn vị;

v. Chính sách đặc biệt của Tổ chức tín dụng nhân dân;

vi. Trải nghiệm và trao đổi về các hoạt động nghiệp vụ tín dụng tại bộ phận tín dụng.

Với những hiểu biết về một loại hình tổ chức tín dụng đặc thù sẽ giúp ích cho các giảng viên có thêm một góc nhìn so sánh về hoạt động tín dụng của các loại hình tổ chức tín dụng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và cung cấp, rèn luyện cho người học những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần có sau khi tốt nghiệp và nhanh.

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng thực tế tại Ngân hàng HTX Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh

Tác giả: Nguyễn Hữu Cung