Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên lớp Cao học Kỹ thuật Cơ khí - Khóa 1 (2011-2013)

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-ĐHCN ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc Tổ chức chấm luận văn Thạc sĩ cho học viên lớp Cao học Kỹ thuật Cơ khí - Khóa 1 (2011 - 2013), Trung tâm Đào tạo Sau đại học thông báo thời gian và địa điểm chấm luận văn như sau:

1. Thời gian: Cả ngày, bắt đầu từ 08g00 ngày 18 tháng 01 năm 2014.

2. Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn, Tầng 10 nhà A1 - Khu A ĐHCN Hà Nội.

Kính mời Ban giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên, học viên các khoá và sinh viên của Trường có quan tâm đến tham dự.

Trân trọng.