Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2015.

Đề nghị tất cả các thí sinh có tên trong danh sách đúng 08h30 ngày 09 tháng 5 năm 2015 có mặt tại phòng thi Tầng 6 Nhà A9 để làm thủ tục dự thi.

Ghi chú: Mang theo Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục dự thi.

Trân trọng thông báo.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm đào tạo Sau đại học, điện thoại 043 7655 121 máy lẻ 7266

Tải về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: tại đây